Miten pyramidit rakennettiin?

Harry Kivijärvi

Kuinka muinaiset kansat onnistuivat rakentamaan valtavia kivirakennelmia alkeellisella tekniikalla? Kuvanveistäjä Harri Kivijärvi (1931–201) kertoo aiheesta taiteilijan näkemyksen. Hän oli perehtynyt kivenkäsittelyn perinteeseen lukuisilla matkoilla ja osallistunut arkeologien työhön.

Teoksen Miten pyramidit rakennettiin? julkaisi alun perin kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 1990. Tämä teos on uusi painos klassikosta, jossa Kivijärvi sanoin ja kuvin paljastaa muinaisten muistomerkkien salat. Uudistettuun painokseen on sisällytetty tekstin englanninkielinen käännös sekä uusi esipuhe.

How did ancient peoples manage to build colossal stone structures using primitive technology? The sculptor Harry Kivijärvi (1931–2010) offers us an artist’s view of this question. He delved into the traditions of stone working on numerous journeys and participated in the work of archaeologists.

How Were the pyramids Built? was originally published in Finnish by Otava Publishing Company Ltd in 1990 under the title Miten pyramidit rakennettiin? This volume is a new edition of a classic work that reveals the secrets of ancient monuments in Kivijärvi’s own words and pictures. The present volyme consist of an English translation of the original text with minor adjustments together with a new Introduction, also in English.

Tekstit piirrokset ja valokuvat / Texts, drawings and photographs: Harry Kivijärvi
Esipuhe / Preface: Jaakko Frösén
Graafinen suunnittelu / Graphic design: Minna Luoma
Taitto / Layout: Ville Karppanen
Käännökset / Translations: Nicholas Mayow 
Kustantaja / Publisher: Kustannusosakeyhtiö Parvs / Parvs Publishing Ltd
Paino / Printed by Grano, Helsinki 2018
160 sivua / pages
ISBN 978-952-7226-20-9
Serlachius-museoiden julkaisuja 56
Serlachius Museums’ Publications 56 

Harry Kivijärven teos Miten pyramidit rakennettiin? Serlachius museoiden julkaisun kansikuva.