Kuvanveistäjä Jussi Mäntysen eläinveistoksia

Gösta Serlachius tutustui kuvanveistäjä Jussi Mäntyseen tämän menestyksekkäässä Tukholman-näyttelyssä 1934. Mäntynen oli jo tuolloin tunnettu veistäjä. Hänellä oli julkisia veistoksia, ja hänen teoksistaan oli julkaistu kirja poikkeuksellisen varhain.

Gösta Serlachiuksella puolestaan oli jo tuossa vaiheessa ainutlaatuinen taidekokoelma ja taidesäätiö, jonka museota hän suunnitteli Mänttään. Ystävyys ja yhteistyö jatkui siitä eteenpäin kiinteänä ja monimuotoisen aina Serlachiuksen kuolemaan asti.

Julkaisu liittyi Gösta Serlachiuksen taidemuseossa vuonna 1995 järjestettyyn Jussi Mäntysen eläinveistoksia esittelevään näyttelyyn.

Kirjoittajat: Bengt von Bonsdorff, Maritta Pitkänen ja Helena Hänninen
Graafinen suunnittelu: Arja Turunen, Graafinen Studio Fenix
104 sivua
ISBN 951-96589-1-2
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön julkaisuja
Frenckellin Kirjapaino Oy, Helsinki 1995

MYYNNISSÄ SERLACHIUKSELLA

Kuvanveistäjä Jussi Mäntysen eläinveistoksia -teoksen kansikuva.