Tiedote 27.1.2023

Vierailu Serlachius-museoissa tuottaa tutkimuksen mukaan hyvinvointia yli 900 euron arvosta

Serlachius-museoihin tehty vierailu synnyttää kävijöissä pitkäaikaista hyvinvointia, jonka rahalliseksi arvoksi on arvioitu 933 euroa vierasta kohden. Museovierailun arvoa kävijälle arvioitiin uudenlaisessa tutkimuksessa, johon osallistui kahdeksan suomalaismuseota ja Suomen museoliitto.

Arvostetun yhdysvaltalaistutkijan John K. Falkin johdolla tehty tutkimus tuotti ainutlaatuista tietoa museokäynnin pitkäkestoisesta ja laaja-alaisesta vaikuttavuudesta. Kävijöitä pyydettiin arvioimaan myös museokäyntien koettujen hyvinvointivaikutusten rahallista arvoa, mikä oli uutta ja poikkeuksellista.

Serlachius-museoissa tutkimus toteutettiin kesällä 2022. Vastaajiksi lupautui 571 henkilöä. Heistä 315 vastasi lopulta kyselyyn, joka tehtiin kuukauden päästä museovierailusta. Serlachius-museoiden vastaajat olivat keskimäärin hieman iäkkäämpiä kuin muiden museoiden vastaajat. Suurin osa vastaajista oli keski- tai hyvätuloisia ja ahkeria museokävijöitä.

Serlachius-museoiden tulokset keskiarvoa paremmat

Serlachius-museoiden vastaajilla kokemuksen henkilökohtainen vaikutus kesti museoista kaikkein pisimpään. Sen saama arvosana oli 3,67 (museoiden keskiarvo 3,31) asteikolla 1–6. Myös älyllinen ja fyysinen kokemus kestivät pidempään kuin museoilla keskimäärin. Sosiaalinen kokemus kesti yhtä pitkään kuin muilla.

Rahallisesti arvioituna vierailu Serlachius-museoissa tuotti hyvinvointia 933 euron arvosta, kun kyselyyn osallistuneiden museoiden keskiarvo oli 864 euroa. Yhden vuoden aikana Serlachius-museot tuottaa siis hyvinvointia 77 miljoonan euron edestä. Jokainen Serlachiuksen museotoimintaan käyttämä euro tuottaa kävijöilleen hyvinvointia 12 euron arvosta.

Serlachius-museoiden kehitysjohtajan Päivi Viherkosken mielestä oli kiinnostavaa päästä mukaan tällaiseen uraauurtavaan tutkimukseen, jonka kansainvälisesti tunnettu, museoiden asiakaskokemusta tutkinut tutkija ryhmineen teki. 

”Hyvinvointivaikutusten rahallista arvoa on ylipäätään tutkittu kovin vähän. Hyvinvoinnin rahallisen arvon mittaamiselle on havahduttu sitä mukaa, kun aineettomien tuotteiden ja palveluiden merkitys yhteiskunnassa on kasvanut. Perinteisesti aineettoman hyödykkeen arvoa on mitattu tutkimuksilla, joissa selvitetään, mitä ihmiset olisivat halukkaita maksamaan hyödykkeestä”, hän toteaa.

Tutkimuksessa olivat Serlachius-museoiden lisäksi mukana HAM Helsingin taidemuseo, Helsingin kaupunginmuseo, Heureka, Kansallismuseo, Museo- ja tiedekeskus Luuppi, museokeskus Vapriikki ja Nykytaiteen museo Kiasma. Tutkimusta tuki Suomen museoliitto. 

Lisätiedot:
Päivi Viherkoski, kehitysjohtaja, Serlachius-museot, p. 050 352 2367, paivi.viherkoski@serlachius.fi

Serlachius-museot ovat avoinna:
talviaikaan 1.9.–31.5. tiistaista sunnuntaihin klo 11–18
kesäaikaan 1.6.–31.8. joka päivä klo 10–18

Käyntiosoitteet:
Serlachius-museo Gösta, Joenniementie 47, Mänttä
Serlachius-museo Gustaf, R. Erik Serlachiuksen katu 2, Mänttä

Serlachius-museot sosiaalisessa mediassa:
https://facebook.com/serlachius
https://twitter.com/serlachius
https://instagram.com/serlachiusmuseums
https://youtube.com/serlachiusmuseot
https://linkedin.com/company/serlachius-museot