Genesis – Arvojen kamppailu

Genesis – Arvojen kamppailu laajentaa ja taustoittaa taiteilija-kuraattori Ahmed Al-Nawasin (s. 1980) ja kuvataiteilija Minna Henrikssonin (s. 1976) näyttelyä, joka on esillä Serlachius-museo Gustafissa Mäntässä vuoden 2023 ajan. Al-Nawas ja Henriksson ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 2015 alkaen tarkastellen kriittisesti historiaa ja politisoiden sitä taiteen keinoin, ja heidän teoksissaan on usein käsityö vahvasti mukana.

Al-Nawasin ja Henrikssonin artikkeli avaa näyttelyn keskeistä aihetta, vaihtoehtoista kuvausta Serlachius-yhtiön perustamisesta. Siinä tehtaan ja Mäntän syntymä on pikemminkin kollektiivinen prosessi kuin yhden miehen saavutus, ja tehtaan johdon ohella myös työntekijät osallistuvat siihen järjestäytymällä ja käyttämällä joukkovoimaa sekä työtaisteluita vaatimustensa täyttämiseksi.

Annika Waenerbergin artikkelissa taidehistorian ja ympäristöhistorian vuoropuhelu valottaa kansallis-taiteellisten ihanteiden ja teollis-taloudellisen todellisuuden suhdetta 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen ristiriitaisessa maisemakuvassa.

Kirjan tekstit ovat suomeksi ja englanniksi.

Kirjoittajat: Ahmed Al-Nawas, Minna Henriksson, Pauli Sivonen, Annika Waenerberg
Ulkoasu: Ville Karppanen
Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö Parvs
Painopaikka: Jelgavas Tipogrāfija, Jelgava 2023
96 sivua

ISBN 978-952-7441-45-9
Serlachius-museoiden julkaisuja 90