Esther Shalev-Gerz

Julkaisu liittyy Esther Shalev-Gerzin Serlachius-museo Gustafissa esillä olevaan näyttelyyn Tehdas on ulkopuolella. Näyttely yhdistää useita teoskokonaisuuksia, jotka käsittelevät kulttuuristen identiteettien rakentumista ja perinteisten ammattien asemaa digitalisoituvassa maailmassa.

Julkaisussa on artikkeleita useilta eri kirjoittajilta. Ne esittelevät Esther Shalev-Gerziä ja hänen tuotantoaan. Kirjassa esitellään myös Tehdas on ulkopuolella -näyttelyn teoskokonaisuudet.

Julkaisuun ovat kirjoittaneet artikkeleita Pauli Sivonen, Matthew Biro, Jill Silverman van Coenegrachts ja Tuomas Seppä. Lisäksi näyttelyn kuraattori Timo Valjakka on haastatellut julkaisuun Ester Shalev-Gerziä.

Toimitus: Timo Valjakka
Taitto: Maria Appelberg
Paino: Bookwell Oy, Porvoo 2017
Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö Parvs
120 sivua
Serlachius-museoiden julkaisuja 38

MYYNNISSÄ SERLACHIUKSELLA

Serlachius museoiden Esther Shalev-Gerz -julkaisun kansikuva