Eija-Liisa Ahtila – Metsässä on lintu

Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen käsittelee monografiassaan Suomen kansainvälisesti tunnetuimman nykytaiteilijan tuotantoa. Sivonen tutkii ihmisen ja luonnon välistä suhdetta Ahtilan videoteosten kautta 1990-luvun puolivälistä tähän päivään. Ahtilan teoksissaan kuvaama luonto on täynnä symboliikkaa. Siitä huolimatta tätä puolta hänen tuotannostaan ei ole aiemmin juuri tutkittu. Eija-Liisa Ahtila on erikoistunut elokuva- ja videotaiteen rajamailla liikkuviin installaatioihin. Hän on ollut alusta asti suomalaisen videotaiteen tärkeimpiä pioneereja.

Julkaisija: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Ulkoasu ja taitto: Timo Jaakola
Kuvien reproduktio: Kari Lahtinen
191 sivua
ISBN 978-952-222-546-7
Serlachius-museoiden julkaisuja 14
Livonia Print, Riika 2014

Eija-Liisa Ahtila, Metsässä on lintu, Serlachius museot