Eija-Liisa Ahtila – Göstan pieni taidekirjasto 7

Akateemikko Eija-Liisa Ahtila (s. 1959) on kansainvälisesti arvostettu videotaiteen uudistaja ja elokuvaohjaaja, jonka teosten aiheet ulottuvat ihmisten välisistä valtarakenteista ja sisäisistä tunteista ja kokemuksista ihmisten, eläimien ja luonnon suhteeseen ja edelleen kysymyksiin todellisuuden esittämisestä liikkuvassa kuvassa.

Kirja lähestyy Ahtilan monikerroksista ja vertauskuvallista ilmaisua Serlachius-museoiden nykytaiteen kokoelmaan kuuluvien suurten videoinstallaatioiden sekä niihin liittyvien veistosten ja piirustusten kautta.

Göstan pieni taidekirjasto on Serlachius-museoiden julkaisusarja, joka esittelee Gösta Serlachiuksen taidekokoelman helmiä ja kokoelmaan viime vuosina hankittuja merkittäviä nykytaiteen teoksia.

Kirjoittaja: Timo Valjakka
Graafinen suunnittelu: Maria Appelberg
Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö Parvs
Paino: Livonia Print, Riika 2022
Kieli: suomi
64 sivua
ISBN 978-952-7441-09-1
Serlachius-museoiden julkaisuja 82

Eija-Liisa Ahtila -kirja