Stenens tid

Harry Kivijärvi och sex nutidsskulptörer

Konstmuseet Gösta 13.10.2018—14.4.2019

Harry Kivijärvi (1931-2010) är hågkommen som en av sin generations mest betydande bildskulptörer, vars modernistiska teman som skulpterats i sten hade sin del i den finländska skulpturens internationella framgång på 1960-1970-talen. Stenens tid ställer parallellt med Kivijärvis verk internationell modernism från konstnärens egen tid samt nutida stenskulptur.

Sex nutidskonstnärer lyfter fram de oändliga innehåll och former som stenen i skickliga händer antar. Konstnärerna är Maria Duncker, Timo Hannunen, Aaron Heino, Anne Koskinen, Laura Könönen och Ville Mäkikoskela.

När det är frågan om sten, känns inte hundratals eller ens tusentals år någonstans. De äldsta materialen på utställningen Stenens tid granit, gabbro och diorit, kan vara 1 800–1 900 miljoner år gamla. Utställningen berättar om människans och stenens gemensamma historia som börjar mycket senare. Det äldsta stenföremålet som finns utställt gjordes i Egypten för över 2 000 år sedan och de nyaste i 2000-talets Finland.

”Under stenens yta finns också den skönhet som gömmer sig innanför den. Den här skönheten har människan lärt sig att avslöja redan för tusentals år sedan”, har Harry Kivijärvi sagt. Han kände ett stort intresse för den urgamla stenskulpturkonsten och hittade sitt eget uttryck i modernismen. Kivijärvi representerade Finland i många internationella utställningar, till exempel på Venedigs biennal åren 1966 och 1972.

Konstsamlingen som Harry Kivijärvi hade stiftat donerades år 2011 till Gösta Serlachius konststiftelse. Samlingen har kompletterats genom att införskaffa konstnärens samlade Egypten-föremål samt tidiga verk av honom. De är nu för första gången utställda på Serlachiusmuseerna.

Utställningens kurator var Serlachiusmuseernas huvudkurator Laura Kuurne. Tre dokumentärfilmer har publicerats som berättar om Harry Kivijärvis, Anne Koskinens samt Timo Hannunens konst och arbetsmetoder. Filmer kans ses på Serlachius-TV.