Skattländer

IC-98:s animationsverk

Konstmuseet Gösta 25.9.2021—6.3.2022

Utgångspunkten för animationsverket Skattländer är en berättelse om ett skogsrå som efter sitt fall lämnar efter sig ett stort skövlat område. 

Skattländer beskriver människosamhällets sökande efter en riktning i denna värld som har nått till randen av en klimatkris. Resan genom ”skattländerna” är en ritual under vilken man samlar material för en ny berättelse som är tänkt att ställa sig mot nutiden och som ska förtrolla världen på nytt. 

Konstnärsgruppen IC-98 från Åbo består av Patrik Söderlund (f. 1974) och Visa Suonpää (f. 1968). IC-98 har blivit belönad med Statspriset i bildkonst år 2009 och har representerat Finland på Venedigs biennal år 2015. 

Bild: Sampo Linkoneva