Posing Time

Santeri Tuoris video- och fotografiverk

Konstmuseet Gösta 27.3.2021—6.3.2022

Santeri Tuori fotar träd och moln men nöjer sig inte med att enbart observera naturens mysterier.

Hans video- och fotografiverk bygger på collagens vis på att kombinera klipp i färg med svartvita. Tuoris fotografiverk har jämförts med den romantiska landskapskonstens klassiker: Caspar David Friedrich och Johan Christian Dahl. I deras målningar finns ett liknande vetenskapligt grepp som det Tuori använder sig av när han undersöker naturen på nära håll, bryter ner bilden i delar och sammanfogar den på nytt genom att kombinera elementen till en harmonisk helhet. 

Santeri Tuori (f. 1970) var en av de första fotografikonstnärerna inom den så kallade Helsinki School som på 1990-talet uppmärksammades på det internationella konstfältet. Sedan dess har Tuoris verk synts upprepade gånger förutom i hemlandet bland annat i London, Berlin, Tokyo och Paris.