Genesis

Hur Mänttäs papperindustri fick sin början?

Serlachiusmuseet Gustaf 4.2.2023—19.11.2023

Det centrala i Ahmed Al-Nawas och Minna Henrikssons utställning är papperspatronernas, särskilt Serlachius-bolagets direktörers förhållande, starkt definierat av den ekonomiska nyttan, till sin verksamhet i Finlands utrikespolitik, i fabrikens arbetsförhållanden och på bildkonstfältet.

Verken kommunicerar med Lennart Segerstråles (1892–1975) fris som omger aulan i Serlachiusmuseet Gustaf det vill säga Serlachius-bolagets forna huvudkontor samt med takmålningen i konstmuseet Göstas herrgårds bibliotek. I dem får någon himmelsk kraft eller central person något att födas.

Utställningen strävar till att erbjuda ett alternativ till beskrivningen av hur Serlachius-bolaget grundades i vilket fabrikens och Mänttäs födelse snarare är en kollektiv process än en enda mans prestation. Vid sidan av fabriksledningen deltar också arbetarna i processen genom att organisera sig och använda sig av kollektiv kraft samt stridsåtgärder för att få sina krav uppfyllda.

Verkbild: Lennart Segerstråle, Torrfura (delbild ur konstverk), 1916, linjeetsning och akvatinta. Foto: Sampo Linkoneva.