Genesis

Födelsen av Mänttäs pappersindustri från ett annat perspektiv

Serlachiusmuseet Gustaf 4.2.2023—19.11.2023

Det centrala i Ahmed Al-Nawas och Minna Henrikssons utställning är papperspatronernas, särskilt Serlachius-bolagets direktörers förhållande, starkt definierat av den ekonomiska nyttan, till sin verksamhet i Finlands utrikespolitik, i fabrikens arbetsförhållanden och på bildkonstfältet.

Verken kommunicerar med Lennart Segerstråles (1892–1975) fris som omger aulan i Serlachiusmuseet Gustaf det vill säga Serlachius-bolagets tidigare huvudkontor samt med takmålningen i konstmuseet Göstas herrgårds bibliotek. I dem får någon himmelsk kraft eller central person något att födas.

Utställningen strävar till att erbjuda ett alternativ till beskrivningen av hur Serlachius-bolaget grundades i vilket fabrikens och Mänttäs födelse snarare är en kollektiv process än en enda mans prestation. Vid sidan av fabriksledningen deltar också arbetarna i processen genom att organisera sig och använda sig av kollektiv kraft samt stridsåtgärder för att få sina krav uppfyllda.

Verkbild: Minna Henriksson och Ahmed Al-Nawas, Genesis, 2022, rya. Foto: Katja Tähjä.