Gösta Serlachius konststiftelses stiftelseurkund, 1933

I december 1933 grundade bergsrådet Gösta Serlachius (1876–1942) en konststiftelse som bär hans namn, vilket innebär att stiftelsen fyller 80 år i år. I stiftelseurkunden fastställdes att stiftelsens kärnuppgift var att vårda och underhålla den konstsamling som Serlachius donerat samt att bygga ett konstmuseum i Mänttä. 

Vid grundandet donerade Gösta Serlachius en samling på 217 konstverk till stiftelsen. Av denna inledande donation hör fortfarande 170 verk till samlingen. I donationssamlingen ingick flera nyckelverk, till exempel Gunnar Berndtsons Konstkännare i Louvreoch Albert Edelfelts Björneborgarnas marsch. Allt som allt innefattar samlingen numera 322 verk som har donerats eller införskaffats av Gösta Serlachius.

Verk av Akseli Gallen-Kallela och konst från konstens guldålder i Finland har spelat en alldeles särskild roll i konststiftelsens verksamhet. På det konstituerande mötet 1934 drogs följande riktlinjer upp: ”Vi strävar efter att införskaffa goda verk av Akseli Gallen-Kallela, bl.a. hans kompletta grafiska samling, riktigt goda verk av äldre betydelsefulla finländska konstnärer, förstklassiga verk av levande inhemska konstnärer samt förutom dessa även reservera medel för årlig anskaffning av värdefull utländsk konst.”

Gösta Serlachius hade börjat samla konst redan årtionden innan konststiftelsen grundades. Han var en passionerad konstsamlare och mecenat som följde konsten i sin tid och stödde unga konstnärer som han ansåg vara lovande genom att införskaffa verk av dem. En sådan konstnär var bland annat Verner Thomé, av vilken Serlachius beställde sitt porträtt (1904), och 1909 köpte han de nyligen färdigställda målningarnaByktorkning en blåsig dagoch Lekande gossar på sandstrand. Även dessa verk ingår i Serlachius donationssamling.

Kirsi Eskelinen
Samlingschef

Gösta Serlachius konststiftelses stiftelseurkund, 1933