Smugglingsdirektiv per brev

FEBRUARI 2023

Förbudslagen som i Finland var i kraft under åren 1919–1932 ledde till en storskalig smuggling av alkohol. För det mesta talar man om sprit som de professionella hämtade med sig till Finland i de mest fantasifullaste kärlen. På borden hos den rikare delen av folket fylldes glasen emellertid på såsom förut av vin-, visky- och andra flaskor. Brevväxlingen som hör till Serlachiusmuseernas arkivsamling avslöjar detaljer om smugglingen av dem. 

Mänttäs baron, bergsrådet Gösta Serlachius värdesatte god mat och dryck. Avnjutningen av alkohol och serverandet av det i olika former var i allmänhet något som hörde till sederna hos de bildade och som var en del av gästfriheten när man trakterade vänner och affärsbekanta.  Salongsdugliga alkoholdrycker var såsom de mer speciella livsmedlen importvaror. Köp-, transport- och tullkvitton berättar innan förbudslagen om vilka affärer utomlands som Serlachius beställde från och till vilken hamn, varorna anlände. Någon gång gjordes införskaffningen på ett lite annat sätt: Whiskyn som köptes från England av en vän år 1902 hämtades till landet som brännvin som var ämnat som motorförbränningsämne uppenbarligen för att undvika tullavgifterna. 

Förbudslagen som trädde i kraft år 1902 gjorde det besvärligt men spritinköpen tog inte slut. Man hade nytta av internationella företagskontakter: till exempel var det möjligt att köpa från en tysk affär utan importlov sprit när varorna togs emot av en tysk företagskumpan och en överingenjör från en annan firma hjälpte till med smugglingen.

År 1928 fanns Serlachius alkoholinförskaffningsrutt på västkusten i Kaskis där Serlachius-bolaget också hade en bredgård. Bergsrådet planerade smugglingen brevledes tillsammans med stationschefen på Kaskis järnvägsstation. Stationschefen Häggblom skulle sända 23 flaskor av drycker av olika kvalitet, bland annat benediktlikör, whisky, konjak, rom och portvin. Källorna berättar inte om varifrån de kom. Bergsrådet Serlachius anvisade detaljerat hur flaskorna kulle packas in i en låda som han enkom för detta ändamål skickat från Mänttä till Kaskis.  Flaskorna skulle först sättas in bland halmstrån som kommit med en väska och efter det lägga in dem i papper i vilket det inte fick finnas några som helst avslöjande märken. Det bästa var ett vanligt tidningspapper. Lådans botten måste stoppas med strån eller halm som också användes för att täta paketeringen. Flaskorna måste packas i vertikal ställning och en del av dem kunde man placera vid behov upp och ner i lådan. Överst skulle man igen sätta strån eller halm men man fick inte utanför lådan sprida ut strån.  Natten mot måndagen den 20: onde februari skickade Häggblom lådan med ett fabricerat namn A. Mäntynen via järnväg till Filpula där Serlachius fick den. 

Senare samma år tyckte stationschefen Häggblom att smugglingen var lite för riskabel och ville inte mera delta i det men strävade inte på något sätt att förhindra det. Jobbet med operationen av flaskorna fick brädgårdens skötare Engström som hade lyckats med att skaffa allt som allt 42 flaskor sprit av samma kvalitet som tidigare. Serlachius tyckte att det var viktigare att främst få whisky, munklikör och konjak. För att spritlådan skulle kunna skickas som resgods köpte Engström för detta ändamål tredje klassens resebiljett. Också den här gången skickade han ett varukvitto med ett fabricerat namn på en person till Mänttä till Serlachius där han lagom till jul kunde avhämta sin dryck från stationen. 

Brevväxlingen som hänför sig till alkoholsmugglingen konstaterar det som det i skrivelserna om förbudslagen ofta kommer fram: man förhöll sig inte så strängt till det att man gick emot lagen och emellanåt gjorde sig till och med tjänstemännen sig skyldiga till det. Det är också värdefullt att observera hur alla som deltog orubbligt litade på bevarandet av brevsekretessen när man planerade att gå emot lagen när det gällde förbudslagen.

Milla Sinivuori-Hakanen
Ansvarig forskare 

Källor:
Gösta Serlachius arkiv, brevväxling, brev i samband med följande personer eller företag:

1902: P. E. Berglund, Matti Ingman
1928: A. E. Engström, G. A. Häggblom 1928
1929: Georg Flach, W. Heller, D. Leiden 1929

Bredgårdsskötare Engströms brev till Gösta Serlachius den 13.10.1928. Serlachiusmuseers arkivsamling.
Bredgårdsskötare Engströms brev till Gösta Serlachius den 13.10.1928. Serlachiusmuseers arkivsamling.
Gösta Serlachius brev till stationchef Häggblom i Kaskis den 9.2.1928. Serlachiusmuseers arkivsamling.
Gösta Serlachius brev till stationchef Häggblom i Kaskis den 9.2.1928. Serlachiusmuseers arkivsamling.