Ruth Serlachius exlibris

På Serlachiusmuseet Göstas gamla sida, i Joenniemi herrgård, har bevarats boksamlingar av släkten Serlachius, som har tillhört Gösta Serlachius, Ruth Serlachius och R. Erik Serlachius.

Exlibris, det vill säga märken som betecknar böckers ägare, anses som en kombination av litteratur och miniatyrkonst. Ordet exlibris kommer från latinet och betyder ur böckerna, biblioteket, det vill säga berättar vem som äger boken.

I ett exlibris beskrivs märkets ägare metaforiskt genom hens persona, värderingar, arbets- eller familjetillhörighet. Märket som visar vem som äger boken kan innehålla namnet på ägaren till exlibriset eller en initialkomposition, det vill säga ett monogram, eller ägarens vapen. Kända konstnärer som i Finland har ritat exlibris är bland andra Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg, Helene Schjerfbeck, Eric O.W. Ehrström, Alf Danning, Vilho Askola och Erkki Tanttu.

Bland dessa konstnärer framställde den finländsk-danske grafikern Alf Danning (1893–1953) många grafikarbeten med Mänttä- och Vilppulamotiv för bergsrådet Gösta Serlachius. I arbetena beskrevs bland annat Mänttä fabrik, andra Serlachius -företag, älvarna i Mänttä och Vilppula, Mänttä kyrka och Mänttä slott. Den bevarade brevväxlingen berättar om Dannings och Gösta Serlachius utmärkta samarbetsanda, som ännu syns i stiftelsens samling där det finns flera tiotal av Dannings verk.

Ruth Serlachius och R. Erik Serlachius exlibris bär Alf Dannings stil. Bergsrådinnan Ruth Serlachius exlibris beskriver sin bärarinna genom de ting som var viktiga för henne.

Ruth Serlachius (f. Björkenheim, fd. Ahlström) hade studerat agrarekonomi och husdjurslära. Joenniemi herrgård fungerade under hennes tid som en modellgård, där man presenterade nya odlingssätt och växtarter. Förädlingen av boskap och utvecklandet av godsområdet var viktiga för bergsrådinnan och syntes i hennes vardagsliv.

På exlibriset har avbildats en man som slår en åker och ovanför åkerlandskapet vilar stackmoln. Enligt exlibriskonstens regler har det på märket skrivits Ex Libris i två delar, i vilket fall den senare också kan inledas med stor bokstav, och bergsrådinnans namn. Konstnärens signering syns blekt i nedre högra hörnet.

Märket har kopierats på ett självhäftande papper från en ritning som konstnären har gjort, varvid en del av originalverkets exakthet har gått förlorad. Ett renlärigt exlibris placeras på bokens inre frampärm, på dess övre vänstra sida.

Heidi Kastelli
Bibliotekarie

Exlibris
Alf Danning, Ruth Serlachius exlibris, Serlachiusmuseer.