Georges von Swetlik, Greta Hornborg och dottern Elisabeth, 1939

JANUARI 2021

Konstnären Georges von Swetlik (1912–1991) som föddes i S:t Petersburg och emigrerade till Finland var en av de konstnärer som Gösta Serlachius ledsagade och stödde ekonomiskt. Konstnären målade flera porträtt på uppdrag av Serlachius. Ett av dem var dubbelporträttet av Serlachius dotter Greta Hornborg och dennas dotter Elisabeth från år 1939, som nyligen anskaffats till konststiftelsens samlingar.

Serlachius hade sett ett porträtt som den unge Swetlik målat, blivit förtjust i det, och bad konstnären att komma till Mänttä på sommaren 1932 för att måla porträtt av honom själv och av hans fru. Swetlik var då endast 19 år gammal. ”En klar konstnärlig skyldighet i porträttmålandet är likheten med modellen”, sade den unge konstnären som hade studerat och kopierat porträtt målade av gamla europeiska mästare. 

Lätt var det inte. Serlachius skrev till Swetlik i mars 1934 att porträtten som denne hade målat hade utvärderats kritiskt. Man ansåg dem som lovande, men mycket fanns ännu att lära. ”Som en antydan om hur strikta medlemmarna i den nyligen grundade konststiftelsens styrelse är, vill jag nämna att två tidigare porträtt av mig förstördes, och inte tar man heller till samlingarna ett porträtt som Järnefelt har målat, det blir också förstört”, varnade Serlachius.

Serlachius bekostade Swetliks studier i Académie Colarossi i Paris. Konstnären lovade återbetalning i form av målningar, det första han gjorde var att måla ett porträtt av Miss Europa Ester Toivonen på hösten 1934. ” Det är tyvärr ett av mina sämsta arbeten” – en tom glansbild”, konstaterade Swetlik. Ett annat verk som målats som betalning var altartavlan till kyrkan i Tervakoski. Den tyckte konstnären inte heller om. Det var svårt att måla på beställning. ”Jag borde aldrig ha målat någon altartavla och inte heller ha föreslagit något annat för Serlachius. Det är konstigt att jag alltid misslyckades med hans målningar.”

Gösta och Ruth Serlachius besökte Paris för att träffa Swetlik. Samtidigt besökte bergsrådet för första gången Louvren. ” Han hade oftast så många affärsmöten, -luncher mm, att han aldrig kunde reservera tid för sitt stora intresse, tavlor”, beskrev Swetlik. Den här gången tog han ledigt och ägnade hela sin tid – nästan en vecka – åt konsten och museerna. ”Han var helt förtjust i Louvren och ville inte alls gå därifrån. Det var jag som tog Gösta Serlachius till Louvren”, mindes Swetlik med välförtjänt stolthet i sin skrivelse. 

Swetlik skrev på 1970-talet om sitt samarbete med Serlachius. Han uppskattade inte alls de tre av sina verk som fanns i konststiftelsens samlingar:  Flicka vid sängkant (1932), Skogstjärn (1933) och som det tredje Självporträtt (1933), som han inte överhuvudtaget kom ihåg. ”De är de sämsta jag vid den tiden har målat och jag kan helt enkelt inte förstå nu hur jag har kunnat lämna någonting sådant efter mig.”

År 2020 köptes till Gösta Serlachius konststiftelses samlingar ett dubbelporträtt av Greta Hornborg och dennas dotter Elisabeth som Swetlik målat. Swetlik målade porträttet i maj 1939. ”Jag har ett soligt minne av den här sista majmånaden före kriget och av denna speciellt sympatiska familj.” Denna målning ansåg han själv att var lyckad. 

Helena Hänninen
Forskare

Källa: 
Brev skrivet av Georges von Swetlik 1977. SM

 

Gerorges von Swetlik, Porträtt av Greta Hornborg och dottern Elisabeth, 1939, olja på duk, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Teemu Källi.
Gerorges von Swetlik, Porträtt av Greta Hornborg och dottern Elisabeth, 1939, olja på duk, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Teemu Källi.