Serlachius Gårds program för skolelever

Serlachius Gårds rundtur för skolelever

Serlachius Gårds program för skolelever försöker alltid väcka nya tankar. Vilka slags tankar och känslor väcker konsten? I skolelevguidningen som inkluderar både paviljongen och den gamla herrgården bekantar vi oss med utställningar i Serlachius Gård. Skolelevguidningens syfte är insiktens glädje och njutandet av konsten. Den guidade rundturens anda är lekfull, aktiverande och uppmuntrar till egna observationer. Under pauser i tittandet utför vi små muntliga uppgifter. Programmet skräddarsys enligt gruppens ålder.

Längd: 1 timme
Språk: finska, svenska, engelska
Pris: 1 €/elev, minimiavgift för gruppen 20 €.
Lämplighet: innehållet skräddarsys för att passa åldersgruppen.
Läroplan: L1, L2, L4

Färg berör 

Hur har de fenomen som hänför sig till färgerna dragits nytta av i konsten? Hur uttrycker man med färger känslostämningar och intryck? På utställningsrundan utforskar vi konstnärernas färganvändning och dess betydelse i konstverken. Vi granskar hur färgerna uttrycker känslostämningar och styr det intryck man vill ge. Vi upplever och observerar hur färgerna påverkar oss och vår miljö, hur de till och med lurar oss. I workshopen gör vi egna färgverk. 

Längd: 1 timme
Språk: finska, svenska, engelska
Pris: 1 €/elev, minimiavgift för gruppen 20 €.
Lämplighet: innehållet skräddarsys för att passa åldersgruppen.
Läroplan: L1, L2

Grafik med cola

Skulle du vilja pröva på att trycka grafik? På en grafikverkstad i Serlachius Gård bekantar du dig med verken på museets utställningar och genom deras inspiration får du dina egna idéer och gör ett eget konstverk att ta med dig hem. De observationer som har tecknats på skisspapper på utställningsrundan överförs på en aluminiumplåt, plåtarna görs färdiga för att kunna tryckas och sedan trycker man ett par avdrag. I workshopen går vi igenom principerna för att göra grafik. Vi använder som redskap förutom en riktig grafikpress även bland annat läskedrycker. Var och en får med sig sitt eget colalitografiarbete.

Längd: 1,5 timmar
Språk: finska, engelska
Pris: 2 €/elev, minimiavgift för gruppen 40 €.
Lämplighet: lämpar sig för över 12-åringar.
Gruppstorlek: maksimal storlek 20 elever.
Läroplan: L1, L2

Akseli Gallen-Kallela, Ukkospilviä taivaanrannalla, 1897, öljyväri kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Rauno Träskelin.

Nationallandskap i dag

Tänk om du skulle vara nutidskonstnär och du skulle få i uppdrag att förverkliga ett nationallandskap som förstärker Finlands identitet? I workshopen bekantar vi oss med landskapskonstverk och funderar på nationallandskapet och dess betydelse i dagens Finland. De tredimensionella, alluderande verken som består av många olika material förverkligas som grupparbete. Läraren får förhandsmaterial om workshoptemat via e-post. 

Workshopen hänför sig till läroplanens temahelheter Kulturidentitet och internationalism samt Ansvar för miljö, välbefinnande och hållbar utveckling. 

Längd: 1,5 timmar
Språk: finska, svenska, engelska
Pris: 2 €/elev, minimiavgift för gruppen 40 €.
Lämplighet: innehållet skräddarsys för att passa åldersgruppen.
Läroplan: L1, L2, L4, L7

Stå modell för en målning 

Vilka sorters tankar har konstverkets personer? I målningen ser vi modellen men sällan vet vi vad hen har tänkt på samtidigt som konstnären har målat hens porträtt. I workshopen går vi in i modellens situation och bekantar oss med Serlachius Gårds kändaste verk och de persongestalter som avbildats i dem genom att göra snapshots samt muntliga och skriftliga ordkonstövningar. 

Längd: 1 timme
Pris: 1 €/elev, minimiavgift för gruppen 20 €.
Lämplighet: innehållet skräddarsys för att passa åldersgruppen.
Läroplan: L1, L2

Porträtt med surfplattor

Kasta dig ut en stund i mediekonstens färggranna värld och förverkliga med surfplatta ett självporträtt i pop-konstens anda. I workshopen tar man ett fotografi som sedan redigeras med klara färger eller genom att tillsätta och betona utvalda detaljer. Arbetet framskrider från att betrakta konstbilder till att ta ett fotografi och till att sedan bearbeta det på ett personligt sätt. Med hjälp av det lättanvändbara tablettprogrammet kan var och en lyckas med att göra ett porträtt.

Längd: 1 timme
Språk: finska, svensla, engelska
Pris: 1 €/elev, minimiavgift för gruppen 20 €.
Lämplighet: innehållet skräddarsys för att passa åldersgruppen.
Läroplan: L1, L2, L5

Överväldigande skulptur

Hur kan en skulptur röra på sig? Vilka sorters former och ljud gömmer sig i skulpturen? Gör tillsammans med din grupp rörelseövningar som gestaltar skulpturer. Formerna hos stenen har lockat människorna till sig redan under tusentals år. Skulpturen kan avbilda en fartfylld rörlighet även om den själv inte skulle röra på sig. Och när man betraktar den ur olika vinklar kan man hitta mycket olika dimensioner i skulpturen. Utställningarnas och skulpturparkens skulpturer lockar en att utforska deras drag och former. När vi ser på en skulptur, väntar vi hela tiden på att skulpturens fängslade ”berättelse skulle fortsätta”.   

Längd: 1 timme
Pris: 1 €/elev, minimiavgift för gruppen 20 €.
Lämplighet: innehållet skräddarsys för att passa åldersgruppen.
Läroplan: L1, L2

Skulpturernas värld 

Skulle du vilja göra en egen skulptur? Vilka slags tankar väcker skulpturen? I skulpturworkshopen bekantar du dig med skulpturerna på museets utställningar och förverkligar en egen skulptur. De former som är fångna inne i stenen har under alla tider intresserat människor. Människan har redan under tusentals år arbetat fram arbetsredskap, byggnader och minnesmärken ur stenen i sin historia. På utställningsrundan granskar vi stenskulpturer, funderar på hur deras former ger uttryck för till exempel naturkrafter eller rörelse, och hur många olika motiv man kan få stenen att forma sig till. I workshopen skulpterar vi ett eget verk av gips med bildskulptörens verktyg. 

Längd: 1,5 timmar
Pris: 2 €/elev, minimiavgift för gruppen 40 €.
Lämplighet: innehållet skräddarsys för att passa åldersgruppen.
Läroplan: L1, L2

Våra elevpriser berör dagvård, grundskola och andra stadiets skolor. För dem är gruppriset 1 €/elev/program. Minimiavgiften för en grupp är 20–40 €. Priserna inkluderar moms. En lärare eller ledare för en barngrupp kommer gratis in med gruppen. Utanför de egentliga öppethållningstiderna debiterar vi dessutom vaktmästaravgift 40 €/påbörjad timme. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.