Resepaket

1. Från kontoret till herrgården

Exempelprogrammet för en till bergsrådet Gösta Serlachius drömmar och landskap, till skogsbolagets huvudkontor det vill säga Serlachiusmuseet Gustaf och därifrån till konstmuseet Gösta, bergsrådets herrgårdshem, och den nya, prisbelönta paviljongen som har byggts i anslutning till det.

kl. 10.00 En stadig kaffeservering på Vuorenmaja
Bussen klättrar upp till vårt kaffeställe Mäntänvuori och till den där belägna lockande vinstugan.

kl. 11.00 En stadsrundtur Vi åker runt och bekantar oss med staden och dess viktigaste byggnader. Vi hör berättelserna om industrisamhällets landmärken och får oss en överblick över historien.

kl. 12.00 Historia på ett humoristiskt sätt på Gustaf-museet
Dramaguidningen Anställning vid bolaget för oss direkt till huvudkontorets hierarkiska arbetsmiljö på 1950-talet: munnarna fast och stå raka!

kl. 13.30 Lunch på restaurant Gösta
Lunchen som serveras vid borden löper utan besvär och erbjuder ett passligt ögonblick för att koppla av mellan de intressanta guidningarna.

kl. 14.45 Guidad tur på konstmuseet Gösta
Vi ser konstverk av toppklass från den finländska guldåren i herrgården som Gösta Serlachius lät bygga som sitt hem. Vi kommer också att dyka in i den nya paviljongens temautställningar.

Pris: 58 €/pers, när gruppen är på minst 15 personer (med gruppens egen buss)
Inkluderar: guidningar, måltider och moms

2. Serlachiusarnas rike

I vårt exempelpaket bekantar vi oss med de landmärken Serlachiusarna lät bygga i Mänttä, med skogsbolagets historia och med de färgstarka papperspatronernas liv.

kl. 10.30 Ankomst till Mänttä
Morgonkaffeservering i museet Gustaf i Serlachius-bolagets före detta huvudkontor.

kl. 11.00 Kortfilmen Serlachius historia
I den fartfyllda en halv timme långa filmen ett stycke av pappersindustrins historia

kl. 11.30 Guidad tur på Serlachiumuseet Gustaf
Vi bekantar oss med huvudkontorsbyggnaden och besöker den imponerande utställningen Pappersdjävul, som berättar historien om Mänttäs första patron G. A. Serlachius liv och affärer.

kl. 13.00 Lunch på restaurang Gösta
Lunchen som serveras vid borden löper utan besvär och erbjuder ett passligt ögonblick för att koppla av mellan de intressanta guidningarna.

kl. 14.15 Guidad tur på konstmuseet Gösta
Vi ser i herrgården som Gösta Serlachius lät bygga sig som sitt hem konstverk av toppklass från den finländska guldåldern. Vi sticker oss också in på den nya paviljongens temautställningar.

kl. 15.30 Vi bekantar oss under guidning med stenkyrkan som Gösta Serlachius lät bygga

kl. 16.15 Avskedskaffe på Mänttä Klubb
Mänttä Klubb blev färdig år 1920 som Serlachius Ab:s fest- och representationslokal.

Pris: 63,50 €/pers, om gruppen är på minst 15 personer (med gruppens egen buss)
Inkluderar: guidningar, måltider och moms

Blev du intresserad? Fråga mera och boka via vår säljtjänst: sales@serlachius.fi eller på tel. +358 (0)3 488 6801