Mystisk pergamentrulle i Ehrström-samlingen 

MARS 2021

I samband med utställningen Olli och Bucklan – Konstnärsparet Ehrströms liv och konst hittade man bland Serlachiusmuseernas skatter en mystisk, hårt rullad rulle från vars innanmäte det rasslade fram pigmentsmulor som väckte förfäran även hos den varsamma hanteraren. Dess innehåll var en gåta. Endast det gamla omslagspappret som rullen hade rullats in i gav en ledtråd som pekade mot Ehrströms produktion. Det ovanliga materialet – pergament – och det aktuella sambandet till Ehrström lockade till att försöka lösa gåtan.

Pergament är ett intressant material som få nuförtiden mera känner till. Ofta förväxlar man det med till exempel papyrus. Pergament gjort av skinn från kalv, får eller get var under ett årtusende i Europa det viktigaste skrivmaterialet, som pappret i små etapper trängde undan när boktryckarkunskapen blev mer allmän kring början av 1500-talet. Under de senaste femhundra åren har användningen av pergament minskat till att begränsa sig till de viktigaste ceremoniella dokumenten. 

Pergamentrullen som hör till Ehrströms samling började man undersöka i december 2020. Man ställde i Serlachiusmuseet Göstas konserveringsutrymmen upp ett tätt växthus av plast i vilket det var meningen att genom att regelbundet höja på den relativa luftfuktigheten hjälpa pergamentet att ”slappna av” och räta ut sig så det nådde sin ursprungliga form. På grund av pigmentlagrets sätt att lösa upp sig vågade man inte vänta sig så värst mycket. Även om man inte kunde få det hemlighetsfulla föremålet att nå en sådan form att man kunde visa upp det för publik, skulle redan ett litet ögonblick räcka för att dokumentera bildmotivet i digital form. 

I och med att luftfuktigheten långsamt steg började saker hända i växthuset. Rullen som fästs vid sin enda tillgängliga kant vid spännramen som framställts just för det här ändamålet började i sakta mak ge efter. Efter att rullen öppnat sig knep man vid kanterna en efter en fast metallhakar, med vilka man fick pergamentet att gå med på att samarbeta. Glädjande nog verkade också målningsytan att sedan också medgörligt hålla sig fast vid sitt underlag. Hela verket gick att öppna efter ungefär fyra timmar, men ännu dolde rullen sin hemlighet. Bildytan öppnade sig nämligen neråt mot spännramen och det var inte möjligt att under arbetets gång granska den annat än som ett mönster som dunkelt kunde urskiljas genom skinnet.  

Efter att pergamentet rätat ut sig till att bli så rakt som möjligt lät man under ett dygns tid luftfuktigheten sjunka tillbaka till ursprungsnivån. Man lät skinnet fortsätta stramas åt så att det på nytt skulle tillägna sig sin platta form. Följande dag klickade metallhakarna upp av styrkan i spänningen, man vände varsamt på pergamentet och stack in det under en tyngd för att det ännu under flera månaders tid skulle fortsätta sin uträtningsbehandling. Till all lycka hann museets snabba fotograf till platsen för att dokumentera arbetets resultat under ett förbiilande ögonblick.  

Till slut avslöjade rullen att den innehöll vapnet för A. Ahlströms Aktiebolags fabriker i Warkaus som Eric O.W. Ehrström skapat år 1925, och av vilket det finns några skisser gjorda med blyertspenna och tusch. Vapnet är till sin färgdräkt fint och i det finns element som är typiska för Ehrström: Finlands lejon, en variant av murkronan, granrisdekorationer och en stiliserad W-bokstav. På murkronan har i en bågform funnits årtalet 1819. Användningen av Finlands lejon i kännemärket för bolaget har varit tvivelaktigt, men dess betydelse var av allt att döma att fästa vikt vid bolaget i vilket man nyligen hade tagit i bruk Europas största pappersmaskin. 

Konservatorernas arbete framskrider under våren med färgfästande. Målet är också att hitta ett passande sätt att rama in, så att man tryggt kan visa fram Eric Ehrströms arbete. 

Anna Aaltonen 
papperskonservator

.

Serlachiusmuseers pergamentrulle antogs inhålla et verk skapats av Erik O. W. Ehrström.
Hårt rullade pergamentrulle väckte interesse, eftersom den antogs innehålla ett verk skapat av Eric O. W. Ehrström.
Ett drivshus av plast slogs up i konserveringsrummet på Serlachiusmuseet Gösta.
Ett växthus av plast slogs up i konserveringsrum, så att relativ luftfuktighet kunde gradvis höjas och rullen försiktigt öppnas.
Rullen öppnades gradvis och sättes fast på basen med metalklämmor.
Rullen öppnades gradvis och sättes fast på basen med metalhakar.
Rullen avslöjade vapnet for A. Ahlströms fabriker i Warkaus skapats av Eric O. W. Ehrström.
Rullen avslöjade vapnet for A. Ahlströms fabriker i Warkaus skapats av Eric O. W. Ehrström.