G. A. Serlachius-bolagets WC-papper – Papier d’amour

Tillverkningen av det finländska toalettpappret har börjat på G. A. Serlachius Ab:s fabrik i Mänttä. Gösta Serlachius förstod sig på även det här papprets värde och lät en konstnär planera etiketterna och omslagspappren.

Eric O. W. Ehrström tecknade bland annat ett omslag i japansk stil för toalettpappret av silke. Det såldes i 1000-arks paket. Det herrskapsmässiga torkningspappret såldes av blyghetsskäl till en början på apoteken.

”Som du vet tillverka vi en hel del toilettpapper även i rullar, både för den inhemska och utländska marknaden”, skrev Gösta Serlachius till Ehrström i oktober 1932. ”Nu för tiden gäller det att finna på något slagord, som med lätthet piskas in i den stora allmänhetens medvetande, så att de då de köpa artikeln, alltid komma ihåg att begära just den som man själv vill sälja.”

Gösta Serlachius föreslår sloganen ”MÄNTTÄ ÄR BÄST”, där ”Världens BÄSTA” toalettpapper förenas med MÄNTTÄ, i stora bokstäver.

Brevet utmynnar i en önskan att Ehrström ska komma på ett enkelt och roligt förslag, som trycks i en eller högst två färger.

Kanske det var just genom hans uppmuntran som den odaterade skiss av Ehrström som finns i bilden föddes. Där finns konstnärlig frihet såväl när det gäller sloganen som när det gäller presenterandet av ämnet.

År 1933 planerade Eric O. W. Ehrström också en hållare för wc-papper.

Nuförtiden konsumerar finländaren i medeltal 60 rullar wc-papper i året. Mänttä pappersbruk tillverkar ungefär hälften av det mjukpapper som säljs i Finland.

Det är tur för Finlands och Mänttäs pappersindustri att man inte kan digitalisera torkandet. Försäljningen av mjukpapper växer i takt med levnadsstandarden globalt med fyra procent i året. Det blir alltså inte slut med pappersindustrin även om läsandet övergår till att bli digitalt.

Metsä Tissue som har sitt ursprung i G. A. Serlachius Ab har 11 produktionsanläggningar i sex olika länder i Europa norr om Alperna. Världserövringen försvåras av att mjukpapper är en vardaglig konsumtionsvara, till skillnad från tryckpapper. Varumärket måste vara starkt. Det här förstod Gösta Serlachius redan på 1920–30-talen.

Helena Hänninen
forskare

Eric O. W. Ehrström, Papier d'amour, skiss, Gösta Serlachius konststiftelse
Eric O. W. Ehrström, Papier d’amour, skiss, Gösta Serlachius konststiftelse