Konstnär Eric O. W. Ehrström

Eric O. W. Ehrström (1881–1934) var som konstnär exceptionellt mångsidig. Han planerade smycken, kärl, textiler, möbler, byggnader. 

Ehrström var en konsthantverkare och konstindustriman, som kunde metalldrivning samt emalj- och guldsmedens arbete. Han gjorde glas- och frescomålningar, skulpturer, grafik; illustrerade och skrev böcker, tecknade och målade. Han var verksam som konservator, lärare, intendent och konstnärlig ledare.

Ehrströms heraldiska produktion är omfattande. Till den hör vapen, medaljer, frimärken, även produktmärken. Han var medlem i Finlands Sigillkommitté och Flaggkommitté, där man planerade de officiella symbolerna för republiken som hade blivit självständig. Också kronan för Finlands kung är hans verk.

Ehrströms naturintresse var yrkesmässigt. Han fotograferade och tecknade växter och detaljerna i dem, använde dem som modell för dekorationsmotiv och ornamentik samt tecknade floror.

Eric O. W. Ehrström studerade endast ett år i Finska Konstföreningens ritskola och gick sedan i lära hos Axel Gallén i Kalela vid sekelskiftet 1900. Galléns influenser syns i Ehrströms produktion och styrde honom in på konsthantverket. Via Gallén lärde Ehrström känna Gösta Serlachius.

Efter perioden i Kalela reste Ehrström till Paris för att lära sig metallsmide. Där mötte han Olga (Olli) Gummerus, som han gifte sig med år 1903. Olga var Erics maka, arbetskamrat, hans vackra älskade och målet för hans erotiska fantasier. I Erics produktion finns gott om homoerotiska skisser, där vackra kvinnor förlustar sig tillsammans. Sig själv har han ofta beskrivit som en fet groda som tittar på från sidan.

Olga Gummerus (1876–1938) var också en konstnär, som hade studerat i Finska Konstföreningens ritskola och i Paris. Hon avstod till en del från sin egen karriär och arbetade vid sin mans sida jämbördigt på nästan alla områden.

Det barnlösa paret testamenterade sin konstnärliga kvarlåtenskap på 1930-talet till konststiftelsen som grundats av Gösta Serlachius, som verkat som mecenat.