Miljöcertifikaten

Våra nya miljöcertifikaten

Serlachiusmuseerna har 13.12.2021 för sitt systematiska miljöarbete beviljats ett certifikat som baserar sig på ISO 14001-standarden. Endast få museer innehar miljöstyrningscertifikatet som hör till de internationellt mest kända.  Vi har även beviljats Sustainable Travel Finland -märket för ansvarsfull turism.

Erhållandet av certifikatet föregicks av ett närmare två år långt arbete under vilket museernas alla funktioner gicks igenom ur miljö- och ansvarsfullhetshetssynvinkel och sammanställdes till ett miljöprogram. Det fungerar nu som bas för all verksamhet i museerna. 

Förutsättningen för ISO 14001-certifikatet är att museernas alla centrala processer och verksamhetens miljöpåverkan har konstaterats och registrerats. Dessutom har en detaljerad plan utarbetats beträffande de åtgärder med vilka museerna strävar till att minska på sitt koldioxidavtryck. Genomförandet av de åtgärder som nämnts i miljöprogrammet har följts upp med flera interna och externa kvalitetsrevisioner, och dem kommer man att fortsätta regelbundet med i framtiden. Företag och organisationer som hat beviljats Sustainable Travel Finland -märket engagerar sig att uppskatta och befrämja finsk natur, livstil samt kultur.

Konkreta handlingar för miljöns bästa

Minimering av avfallet, sortering och återanvändning är vardag i museernas alla verksamheter. Vid byggandet av utställningarna används i mån av möjlighet gamla konstruktioner och material. Återanvändningsmaterial används vid packandet av verken för transporter och i workshoparna organiserade av publikarbetet samt också till exempel vid postandet av nätbutiksköpen. Miljötemana lyfts mångsidigt fram i museernas innehåll: i utställningar, programtjänster och evenemang. 

Uppvärmningsenergin och elförbrukningen utgör upp till åttio procent av Serlachiusmuseernas koldioxidavtryck. Eftersom museernas uppgift är att sköta om kulturarvet och bevara det för de efterkommande generationerna kan man inte pruta när det gäller samlings- och utställningsutrymmenas förhållanden: värme- och fuktighetsförhållandena bör hållas stabila. Däremot kan man inverka när det gäller energiformen. Genom att gå över till geoenergi klarar vi av museernas uppvärmning och nerkylning. Dessutom har vi gjort ett flertal mer småskaliga lösningar som minskar på energiförbrukningen. 

Ansvarsfullheten syns i all verksamhet 

Ansvarsfullheten som på ett grundläggande sätt sammanhänger med miljöprogrammet innebär bland annat det vårdande av kulturarvet som hör till Serlachiusmuseernas basuppgifter. Gösta Serlachius konststiftelse som verkar med privata medel utövar ansvarsfullhet också på många andra sätt. 

En egen busstur från Tammerfors tjänar de museibesökare som inte har bil och minskar på trafikens koldioxidavtryck. För el- och hybridbilar erbjuds laddningsmöjlighet. Serlachiusmuseerna sysselsätter tiotals människor och använder sig av många lokala tjänster.  

Kvalitetsrevisorn berömmer museernas miljöarbete

Revisionsledare för ISO Management systemet, Paula Mikkola på Kiwa Inspecta som utfört kvalitetsrevisionen berömmer Serlachiusmuseernas personal för att starkt ha förbundit sig till att värna om naturen och miljön. ”Sett med en utomstående revisors ögon såg detta ut som samma slags förmåga och medfödda engagemang som de som också behövs i museiverksamheten – uppskattning för konsten och kulturen och en vilja att bevara dem som ett arv för kommande generationer.” 

”Jag är stolt och tacksam över att ha fått bekanta mig med det här värdefulla kulturobjektet och över att för min del ha fått vara med om att för Serlachiusmuseerna säkra beviljandet av miljöcertifikatet som följer ISO 14001-standarden”, konstaterar hon.

Sertifikaattilogo