Jusepe de Ribera, Man, vinflaska och tamburin

I den spanskfödda konstnären Jusepe de Riberas (1591-1652) målning Man, vinflaska och tamburin (1631) ser vi en godmodig man med rödblommigt ansikte som skallrar med en tamburin och har en vinflaska i armhålan. I stället för en beskrivning av en festperiod är det emellertid frågan om en allegori över sinnena.

Jusepe de Ribera som föddes i närheten av Valencia i Spanien flyttade till Italien redan som yngling. Man har inte kunnat fastställa en exakt tidpunkt eller reserutt för den här utflyttningsresan, men år 1613 har de Ribera bott i Italien, för då gick han med i Accademia di San Luca i Rom som var ämnad för konstnärer och som fortfarande verkar. De romerska konstnärskollegorna gav åt den unge de Ribera smeknamnet ”Lo Spagnoletto” – den lille spanjoren. År 1616 flyttade de Ribera emellertid till Neapel, enligt en tolkning för att komma undan sina fordringsägare. Där gifte han sig med konstnären Giovanni Bernardino Azzolinos dotter Caterina och började etablera sig i stadens konstnärskretsar.

Det är viktigt att notera att Neapel ännu på 1600-talet hörde till det spanska kungariket. Kommersen och kulturutbytet mellan imperiets olika delar var aktiva. På det här sättet hamnade flera av de Riberas verk i spanska samlingar, även om konstnären själv aldrig mera återvände till sitt hemland. Med hjälp av sina verk förmedlade de Ribera italienska influenser till den spanska bildkonsten. I slutet av karriären började konstnärens arbetstakt att bli långsammare, sannolikt på grund av sjukdom. Jusepe de Ribera avled år 1652.

Influenser från den italienska konsten är synliga i hela de Riberas produktion, vilket är förståeligt när man tar i beaktande att konstnären bodde största delen av sitt liv i Italien. I den tidiga produktionen finns märkbara influenser från Caravaggios konst. Detta speglar sig i målningen Man, vinflaska och tamburin (1631), i de skarpa kontrasterna mellan ljus och skugga. Dessutom placerar den intensiva känslan av närvaro som finns särskilt i de av de Riberas målningar som avbildar enskilda gestalter honom i den mest imponerande ändan av den konst som gjorts av Caravaggios efterföljare.

Caravaggio målade också några allegorier. Ordet allegori kommer från det grekiska språket och betyder att tala på annat sätt. Till exempel i bildkonsten presenterar man det avbildade objektet med hjälp av något annat ämne. Många av allegoriernas betydelser har sin grund i antiken, men ännu under barockens guldålder på 1600-talet var allegorierna mycket populära. I många av de italienska allegorierna från 1600-talet kan man se influenser från 1500-talets flamländska allegoriska folkskildringar.

De Ribera målade ett flertal allegorier över sinnena. Också Man, vinflaska och tamburin beskriver metaforiskt sinnena. Med hjälp av tamburinen hänvisar konstnären till musiken och hörselsinnet, medan vinflaskan å sin sida är med för att påminna oss om smaksinnet. Konstnären inbjuder också betraktaren att fokusera sin blick på målardukens skrift. På korgen som skyddar flaskan kan man urskilja texten ”Moscatella de Saregoso”, det vill säg det handlar troligtvis om ett lite sötare efterrättsvin som framställs av muscat-vindruvan. Flaskan i mannens armhåla är mycket påtaglig, medan däremot hanterandet av tamburinen förutsätter en lättare fingertoppskänsla. Som vi märker hänvisade de Ribera i sina allegorier till sinnena på ett mycket mångsidigt sätt, trots att det vid en första anblick ser ut som om verkens motiv handlar om enbart ett eller två sinnen.

Jusepe de Riberas målning Man, vinflaska och tamburin har varit utställd i internationella utställningar som ett exempel på den spanska guldålderns konst, och man har hänvisat till den i betydelsefulla konsthistoriska studier.

Tomi Moisio
forskare 

Jusepe de Ribera, Man, vinflaska och tamburin, 1631, olja på tyg, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Yehia Eweis
Jusepe de Ribera, Man, vinflaska och tamburin, 1631, olja på duk, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Yehia Eweis