Information för våra kunder

16.03.2020

Serlachiusmuseerna förbereder sig för sin egen del för att bromsa coronavirusets framfart. 

I museerna följs de anvisningar som myndigheterna gett. Museerna hålls fortsättningsvis öppna, om vi inte från statens eller THL:s sida får andra instruktioner. 

Bokningar som kunderna gör i museerna sköts normalt. Om du vill annullera din bokning, tag kontakt med försäljningstjänsten tfn +358 (0)40 166 3480 eller sales@serlachius.fi.

Vår försäljningstjänst är i kontakt med alla elevgrupper som har bokat en utflykt till museerna. 

Museernas egna evenemang ställs in ända till slutet av april. Dessa är bl.a. seniorkaffena, konsttisdagarna, barnens lördagar samt Serlachius-residensets evenemang. Kolla upp tilläggsinformationen (enbart på finska) i vår evenemangskalender

Det kan ske förändringar i utställningstidtabellerna. Om dessa informeras skilt. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid hygienen. I museerna har städningen intensifierats, och i varje toalettutrymme som är ämnat för publiken och vid biljettkassorna erbjuds desinfektion för händerna. 

Vi beklagar det besvär detta orsakar våra kunder.