Gösta Serlachius fiskeresa till Petsamo

APRIL 2021

Pappersfabrikanten och bergsrådet Gösta Serlachius var känd som en passionerad naturmänniska. Vid sidan om konsten var jakt och fiske fritidsintressen som han kunde slappna av med till och med då när det fanns utmaningar på livets andra områden. Det material som kommit fram i samband med organiserandet av Serlachius personarkiv berättar om planeringen av en fiskeresa som är daterad till högsommaren 1935. 

                      ”Saken är den att jag redan länge har velat göra en resa till Petsamo, under vilken jag naturligt skulle vilja kombinera fiske av bäcköring och lax. Mitt hjärta är emellertid inte i prima skick, jag har två gånger fått en kranskärlattack och därför låter inte min fru mig resa ensam utan att kräva att det under resan finns tillhands en läkare.”

Gösta Serlachius närmade sig brevledes i slutet av maj år 1935 överläkaren vid Vasa sjukhus Ludvig J. Lindström. Hjärtsjukdomen som han redan länge hade lidit av hade i januari tvingat det 59-åriga bergsrådet till sjukhusvård, och mitt uppe i flera halvfärdiga projekt som han var hade början av året också annars varit utmanande. Serlachius ville inte på grund av sina hälsoproblem överge idén om avslappning i landskapen i norr utan använde tiden till att hitta ett passande resesällskap. Det positiva svaret från Lindström gjorde honom lättad – denne var en entusiastisk vandrare och kände väl till Petsamo. Med skulle också följa Lindströms 17-årige son Björn som så att säga fått ”blodad tand på lax”. 

Turismen i Petsamo som hörde till Finland mellan åren 1920–1944 hann på ett par årtionden utvecklas till att bli livlig genom Turistföreningen i Finlands arbete. Gösta Serlachius som var förstagångsbesökare i Lappland hade läst i Suomen kuvalehti om fiskemöjligheterna i Petsamo. I sina brev till Lindström önskade han råd beträffande förhållandena i norr. Kunde man vänta sig att det fanns ”en strid ström” av myggor? Skulle det vara nödvändigt med långa fiskestövlar? Lindström skickade till Serlachius en bok med titeln Eräretkiä pohjolan kalavesillä ja riistamailla (1930) skriven av konsul Eero Lampio som verkat i Petsamo, och gav dessutom tips om goda artiklar i fisketidskrifter. Herrarna drog också nytta av sina breda sociala nätverk vid planeringen av resan. 

Den 19:e juli klev följet på nattåget på väg mot nord. Serlachius hade på förhand skickat sin chaufför till Rovaniemi och garanterat Lindström att man skulle komma att få rum för allt det som behövdes i hans förstklassiga Packardbil med sju sittplatser. Att döma av brevväxlingen fanns förutom de långa spöna och annan utrustning också med något gott urval ur Serlachius vinkällare. Från Rovaniemi, efter att man avnjutit sitt morgonmål på Hotell Lipponen, fortsatte resan mot Ivalo där man övernattade före den sista etappen. 

Eftersom man önskade en möjlighet att kunna fjärilsfiska från stranden hade man som resans huvudsakliga mål valt området kring Petsamoälven. Följet inkvarterade sig där på vandrarhemmet i Ylä-Luostari och på Lindströms rekommendation hade man också reserverat rum på Lohilinnas lilla, lugna vandrarhem. Som sista datum för hemkomsten hade man utsatt den sista dagen i juli så man hann på platsen tillbringa ungefär en vecka. Till Serlachius drömmar hörde en båtresa till Ishavet men materialet berättar inte om huruvida denna genomfördes. Emellertid hann man fiska både i Ylä-Luostari samt i Lohilinna och det sociala bergsrådet fann sig tid att också bekanta sig med andra gäster som var inkvarterade på området.

Efter resan brevväxlade Serlachius och Lindström i augusti. Serlachius bifogade i sitt tackbrev kopior av fotografier han tagit på resan, och i sitt svar till bergsrådet som rest till kurorten Marienbad skrev Lindström: 

                      ”Trots resans korthet så var den en utmärkt rekreation. Till trivseln bidrog i hög grad ditt angenäma sällskap, de goda arrangemangen och måltiderna som ”Lapplands betydelsefullaste kock” serverade. Jag fick dina fotografier och här får du i utbyte några som Björn tog. När du lever där på diet så kan det vara trevligt att tänka på laxen i dess olika former.”

Heidi Pitkänen 
Arkivforskare 

Källor: 
Gösta Serlachius arkiv, Serlachiusmuseerna. 
Partanen, Seppo J., Unelmia ja unelmien raunioita: Lapin matkailun perusta valettiin Petsamon tiellä. I verket Tunne maasi! Suomen matkailun kehitys ja kehittäjiä. 2009, 16–20.  
Silvennoinen, Oula, Paperisydän. Gösta Serlachiuksen elämä. Förlagsaktiebolaget Siltala, Helsingfors 2012.

Gösta Serlachius (t.v.) och överläkare L. J. Lindström utrustade med mygghuvudbonader och fiskestövlar i Lohilinna vandrarhem i Petsamo i juli 1935. Fotot är sannolikt taget av den 17-årige Björn Lindström, som sedermera blev medicine professor och en framgångsrik kirurg.
Göstan kirjeitä 1935
Kalastusretkeen liittyvää kirjeenvaihtoa vuodelta 1935.