En ung flickas värld

MARS 2022

”Målet för ditt liv är att lära dig att vara en lycklig kvinna. Därför är det också så viktigt att du känner din kropp och förstår ditt känsloliv just nu när du är ung.” 

På det här sättet börjar den av G. A. Serlachius Ab publicerade småskriften Nuoren tytön maailma (En ung flickas värld) som utkom år 1965.  Den 25 sidor långa guiden hade utarbetats i samarbete med sjukvårds- och undervisningsmyndigheterna och den rekommenderades av Centralen för Hälsofostran rf som hade grundats några år tidigare. Målpubliken för småskriften var den 10–13 åriga flickan, som i och med att menstruationen börjat befann sig i övergången från barndom till ungdom och vuxendom.   

Nuoren tytön maailma hade i början av år 1965 tryckts i ca. 260 000 exemplar för att delas ut i folkskolor och läroverk. För distributionen av småskriften svarade officiellt Skolstyrelsen, i praktiken Serlachius avdelning för åtgångsfrämjande åtgärder. Med den följde Opettajalle tarkoitettu opas Nuoren tytön maailmaa varten(Lärarguide för En ung flickas värld), också den publicerad av Serlachius. Man tryckte då den var helt färsk två tilläggsupplagor av småskriften och en svenskspråkig version utkom 1966 under namnet Till en ung flicka. Serlachius motiv till att låta trycka den var att främja försäljningen. Bolaget hade inlett framställning av sanitetsbindan Sellox år 1962 och samarbetet med skolväsendet erbjöd en direkt kontakt till en hel åldersgrupp nya konsumenter av menstruationsskydd. 

Texten i Nuoren tytön maailma, skriven av en författare som har förblivit okänd, är uppmuntrande, på sina ställen poetisk och strävar till att beskriva och förstå känslorna som en ung människa upplever. Den betonar naturligheten och betydelsen av kunskap genom att sträva till att komma bort från menstruationsskam och vanföreställningar. Småskriften går igenom kvinnans anatomi och kroppens aktivitet under menstruationen. Fokus ligger på praktiska råd som siktar till en god andlig och fysisk hälsa i den nya situationen. Motion anses mycket viktigt men ”Det bästa är – att du lämnar bort sådana grenar i vilka du kan svettas eller bli kall.” Man instruerar också flickan att akta sig för att bli kall när hon stiger upp ur badet. På basis av råden kan man också göra tolkningar av de existerande tvättbegreppen: ”Det är fullständigt ofarligt att bada eller duscha sig under menstruationen.” eller av uppfattningarna om hårskötsel:”—permanenten hålls [under menstruationen] lika bra som annars.” Skriftens mest överraskande budskap hänför sig till familjerelationerna: ”Du är den faktor som kan förena ett sönderfallande hem för med din hjälp kan föräldrar som är oense lättare förhålla sig till varandra.” – Vilket ansvar för en ung flicka! 

I presentationen av den moderna sanitetsbindan betonas hygien, absorptionsförmåga, bekvämlighet samt den osynlighet som modet med byxor och smala kjolar förutsatte. Bindans struktur och material presenteras grundligt med hjälp av teckningar. Serlachius produkt nämns inte vid namn i texten, men på bakpärmen av skriften gör man reklam för Sellox. 

Guiden som riktade sig till läraren beskriver mer direkt och mindre poetiskt småskriftens mål. Den betonar också den positiva och helhetsinriktade synvinkeln när det gäller att stöda och uppfostra den unga, men nappar tag i överraskande detaljer såsom varningar för hempermanent, det skadliga i att ha förstoppning, eller renoveringen av en ung flickas rum genom att måla om det. I ingetdera av häftena talar man egentligen om sexualiteten. I lärarguiden talar man kort om sällskapandet och om ”problempojkarnas” skadliga inverkan på en flickas rykte.

Till en ung flicka berättar om de normer som var förhärskande på 1960-talet: kvinnan skulle vara förstående och välvårdad. Hon skulle gifta sig och bli mamma. Hon skulle vara lycklig så att också de andra skulle vara det. Budskapet stöds av en färggrann illustration som presenterar glada och vackra, aktiva flickor. Även om dessa ramar för kvinnligheten i dagens perspektiv känns snäva, är instruktionshäftet i sin genre rätt så uppmuntrande och uppmanar en till att vara stolt över sin kvinnlighet. I det fattas lidandehistorien som sammanhänger med menstruationen, strävan efter idealutseendet som finns utom räckhåll och självförbättrandet som är i samma skala som livet. ” Att vara en lycklig kvinna är som en dans. Du följer lätt som i drömmen din danskavaljer som är livet självt.” 

Milla Sinivuori-Hakanen
Ansvarig forskare

Källor och tillägsuppgifter:

Produktspecifik marknadsföringsplanering och forskning, G. A. Serlachius Ab:s arkiv, Serlachiusmuseerna, Mänttä. 

Pappersfabrikens verksamhetsberättelser, G. A. Serlachius Ab:s arkiv, Finlands näringslivs centralarkiv, S:t Michel

Männistö Tiina, Haluathan tulla todelliseksi naiseksi? Naisruumiin tuottaminen Suomessa ilmestyneissä nuoren naisen oppaissa 1890-1972. Åbo Universitet, historiska fakulteten. Åbo 2003. 

Nuoren tytön maailma, kansi.
Nuoren tytön maailma, aukeama.
Nuoren tytön maailma, aukeama.