Besök i coronatid

29.12.2021

Besök Serlachiusmuseerna tryggt

På museerna har vi speciellt fäst vikten vid tryggheten under besöket. 

Under vintertid är det sällan rusning i museerna. Vår kundtjänstpersonal guidar besökarna till museerna vid ankomsten samt i utställningssalarna för att undvika trängsel. Vi önskar också att våra kunder för sin del ser till att hålla ett tryggt avstånd till kunder utanför den egna gruppen samt till personalen.  Vi följer koronaanvisningar som är utarbetade på basen av myndigheternas riktlinjer. Vi rekommenderar fortfarande användning av ansiktsmask under museibesöket.

I museerna har vi speciellt tagit i beaktande renheten och handhygienen. Desinficeringsmedel för händerna finns att få vid flera punkter på våra museer.

Restaurang Gösta betjänar

I restaurang Gösta följer man myndigheternas rekommendationer. Restaurangen har bordsservering.

Restaurang Gösta är öppen under museets öppethållningstider. Man kan boka sitt besök på restaurangen redan på förhand på telefonnumret 040 708 5572 eller genast i början av besöket. Du kan också köpa restaurangens konstmeny i vår webbshop för den tidpunkt som du själv vill.  Den innehåller automatiskt en bordsreservation. 

Serlachius-bussen trafikerar enligt normal tidtabell. Också i bussarna har städningen optimerats och desinficeringsmedel finns tillhanda. Vi rekommenderar att man på nätet på förhand köper bussbiljetten.