Morgonkaffe på stadens tak

Verk ur Gösta Serlachius konststiftelses nutidskonstsamling

Serlachiusmuseet Gösta 5.11.2022—16.4.2023

Morgonkaffe på stadens tak är en utsiktsplats för diskussionsämnen som uppstår ur Gösta Serlachius konststiftelses nutidskonstsamling. Stiftelsen började samla nutidskonst i början av 2010-talet, och för närvarande omfattar samlingen över 500 verk. För den här utställningen har cirka 60 av dem hängts upp.

En diskussion har under de senaste årtiondena förts också om själva diskuterandet – från vilken bubbla ser var och en på världen? Hjälper konsten oss att bättre förstå främmande perspektiv eller tar även nutidskonsten ställning bara med utgångspunkt från sin egen bubbla? Följ diskussionen om utställningens teman på finska i sällskap med konstnärerna på Serlachius-podcasten.

I utställningen visas verk av Eija-Liisa Ahtila, Pirjetta Brander, Stefan Bremer, Elina Brotherus, Einar Garibaldi Eiríksson, Peter Frie, Jiri Geller, Kalle Hamm, Emma Helle, Sasha Huber, Dzamil Kamanger, Jani Leinonen, Riikka Lenkkeri, Ville Lenkkeri, Marita Liulia, Niko Luoma, Heikki Marila, Reima Nevalainen, Antti Oikarinen, Outi Pieski, Aurora Reinhard, Inta Ruka, Stiina Saaristo, Riiko Sakkinen, Kimmo Schroderus, Noora Schroderus, Janna Syvänoja, Katja Tukiainen, Santeri Tuori, Sampsa Virkajärvi och Troels Wörsel. Utställningens kurator är Laura Kuurne.

Verkbild: Ville Lenkkeri, Morgonkaffe på stadens tak, 2013, bild, Gösta Serlachius konststiftelse.