Morgonkaffe på stadens tak

Verk ur Gösta Serlachius konststiftelses nutidskonstsamling

Konstmuseet Gösta 5.11.2022—16.4.2023

Utställningen visar verk ur Gösta Serlachius konststiftelses nutidskonstsamling från åren 2010–2020.

Under den här tiden har den allmänna debattkulturen präglats av tillspetsning och polarisering. Förkunnar även nutidskonsten nyhetsrubrikernas aktuella innehåll inifrån sin egen bubbla, eller kommer man med konstens hjälp ett steg under ytan när det gäller att förstå perspektiv som är främmande för en själv? Man kan också fråga sig om det ens finns någon orsak att använda nutidskonsten till att uttrycka tydliga ställningstaganden, eller om konsten å andra sidan också får vara svårdefinierbar – beskriva det som är svårt att klä i ord?

Gösta Serlachius konststiftelse började samla nutidskonst i början av 2010-talet. Idag omfattar samlingen närmare 300 verk av vilka 60 visas. Utställningen kurateras av Laura Kuurne.

Verkbild: Katja Tukiainen, Thank You Our Heroes, 2020, akryl och mixad media på duk, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Teemu Källi.