Man själv som en annan

Konstverk ur Gösta Serlachius konststiftelses samlingar

Virtualgalleri 10.8.2022—

Den virtuella utställningen presenterar Gösta Serlachius konststiftelses samlingar: både äldre konst och nutidskonst. Utställningen har kuraterats av Aura Seikkula. Teknologihuset Arilyn har för Serlachiusmuseerna skapat ett nytt virtuellt utställningsutrymme som en del av sin egen Virtual Art Gallery -verksamhet. 

Man själv som en annan skapar ett rum för den andras längtan, för hens minne. Coronapandemin gjorde det till något sällsynt att möta en annan människa. Det sociala och dess möjligheter förändrades. Separationen blev en eremittillvaro, det slumpmässiga blev ouppnåelighet. Man själv som en annan funderar över vad vi längtar efter, vart vi är på väg och vem som är med oss. 

Enligt Aura Seikkula uppmärksammades i planeringen och uppbyggandet av utrymmet formspråket och rumsligheten i Serlachius -museet Göstas paviljong byggd i trä. ”Det givande i uppbyggandet av dessa virtuella utrymmen samt i kuraterandet av utställningen var möjligheten att undvika alla fysiska lagbundenheter. Vi har till exempel förändrat verkens proportioner och storleksklass i dialog med utrymmet. En del av verkens mått svarar inte mot verkligheten och de får på det sättet ett helt nytt väsen”, berättar hon

Utställningens konstnärer

Wäinö Aaltonen (1894–1966)
Aarne Aho (1904–1978)
Roger Ballen (*1950)
Pirjetta Brander (*1970)
Elina Brotherus (*1972)
Magnus Enckell (1870–1925)
Akseli Gallen-Kallela (1865–1931)
Paul Gauguin (1848–1903)
Anselm Kiefer (*1945)
Nils Kreuger (1858–1930)
Heikki Marila (*1966)

Pekka Niittyvirta (*1974)
Yrjö Ollila (1887–1932)
Helene Schjerfbeck (1862–1946)
Hugo Simberg (1873–1917)
Wilho Sjöström (1873–1944)
Michael Sweerts (1618–1664)
Ellen Thesleff (1869–1954)
Victor Westerholm (1860–1919)
Maria Wiik (1853–1928)
Edith Wiklund (1905–1969)
Anders Zorn (1860–1920)

Anvisningar för att se på utställningen: 

Utställningen går att se och uppleva på dator, med mobil eller med VR-glasögon med hjälp av en bläddrare. Om du bekantar dig med utställningen med hjälp av mobil, håll telefonen uppe lite som om du skulle se på en riktig utställning genom den. 

Man själv som en annan

Via den här länken kan du också bekanta dig med den virtuella utställningen kuraterad av Aura Seikkula.