CATCH

Vad kan vi ta tillvara ur det strömmande livet?

Serlachius Gård 4.11.2023—14.4.2024

Vad kan vi ta tillvara ur det strömmande livet? Med ordet ´catch´ menar man bland annat att fånga, gripa tag i, märka och förstå ett objekt i rörelse. Det kan också betyda fynd eller uppmärksamhet.

I utställningens verk är världen i rörelse. Man har velat stanna upp vid de förbiglidande ögonblicken och strävat till att fånga fragment av dem.  Livet är i sina detaljer enormt rikt och värdefullt. Vad vill vi stanna upp vid, vad varseblir vi och vad minns vi?

Följande konstnärer deltar: Rita Jokiranta, Vappu Rossi, Janna Syvänoja, Hanna Vihriälä, Hanna Saarikoski, Grönlund-Nisunen, Eeva Karhu, Tiina Pyykkinen och Heli Rekula. Utställningens kuratorer är Laura Kuurne och Eeva Ilveskoski.

Verkbild: Rita Jokiranta, Life as It Flees, 2017/2023, 5-kanalig videoinstallation. Foto: Sampo Linkoneva.