Nyrokokon och norden

Nyrokokon och norden lyfter fram den starka 1700-talsbeundran som stimulerade senare tiders konstnärer i Finland och Sverige. Generellt nyrokokon, och hos oss också den stramare nygustavianska stilen, är mycket kända som inredningsstilar, men det måleri som har tagit inspiration av 1700-talets ideal och stil är inte lika bekant.

Boken sätter in fenomenet i kulturella, politiska och konstnärliga sammanhang. Den har givits ut i samband med utställningen Markisinnan och baronen som visades på Serlachiusmuseet Gösta. I boken finns artiklar av Maria Vainio-Kurtakko samt Laura Gutman. Den är redigerad av Laura Gutman och Laura Kuurne.

Förlag: Finska Litteratursällskapet
167 sidor
ISBN 978-952-222-576-4
Serlachius-museoiden julkaisuja 19
Bookwell Oy, Porvoo 2015