W. G. Palmqvist, Ladugården i Joenniemi, 1927


För bergsrådet Gösta Serlachius och fru Ruth Serlachius var det en gemensam hobby att utveckla Joenniemi gård. I Joenniemi fanns vidsträckta åkrar och boskap av mångsidigt slag. Förutom inspektorns hus och de andra ekonomibyggnaderna lät familjen Serlachius också allra först bygga en ståtlig stenladugård i Joenniemi år 1927. Man hade beställt ritningarna för ladugården av W. G. Palmqvist.

Enligt ritningarna gick helheten av ladugård och stall på 26 meter x 13 meter. Där fanns 20 bås för kor och fyra spiltor och två avbalkningar för hästar. I svinstian fanns tre avbalkningar. Den östra flygeln av byggnaden bestod av stalldrängens bostad och ett vagnslider. De arbetare som var anställda i herrgårdens jordbruksarbete var förutom stalldrängen åtminstone en inspektor, en trädgårdsmästare, trädgårdsarbetare, och en kreatursskötare.

Herrgården med sina ladugårdar blev känd som ett centrum för förädling och avel av den västfinska boskapen. Gårdens boskap visades på lantbruksmässor och ungboskap förmedlades också till andra gårdar. Det var således inte ovanligt att gårdens stolte husbonde kunde börja med att i ladugården för pappersfabrikens affärsgäster förevisa Joenniemis bästa avelstjur, innan man tog itu med andra affärsärenden. Ladugården revs på 1970-talet som obehövlig. 

På området för Joenniemi torp, som hade hört till Koskela gård, hade den självständiga Joenniemi gård bildats år 1918. Syftet var att utveckla en herrgårdsartad bostadsmiljö för bergsrådet Gösta Serlachius och fru Ruth Serlachius.

Ruth Serlachius som hade studerat husdjurslära och jordbruksekonomi koncentrerade sig speciellt på boskapsförädling och odling. Från och med 1927 var Joenniemi gård känd som en mönstergård, som presenterade nya odlingsmetoder och arter för de lokala odlarna, och också för forskningsresande som kommit från ställen längre bort i Finland. Man grundade på gården en plantskola som var känd för sina äppelträd. Syftet var att få odlarna i närområdena att köpa sina bärbuskar och frukt- och prydnadsträd på Joenniemi.

Tarja Haikara
Planerare
 

Ladugården i Joenniemi. Serlachiusmuseers fotografisamling.
Ladugården i Joenniemi. Serlachiusmuseers fotografisamling.