Wäinö Aaltonens skulptur Finlands mö

Bildskulptör Wäinö Aaltonen har skapat den metaforiska Finlands mö i flera versioner i olika material. Gösta Serlachius konststiftelses Finlands mö som är gjord av förgyllt trä är den äldsta skulpturen med detta tema som Aaltonen gjort. Skulpturen som blev färdig år 1925 införskaffades till konststiftelsens samling 1996 som stiftelsens första auktionsinköp. 

På Tavastbron i Tammerfors restes år 1929 en ungefär 4,5 meter hög Finlands mö i brons. Den idealiserade och distanserade mön fick en speciell ställning som representant för landets konst även utomlands. Den har visats på utställningar ute i världen, bland annat som gipsversion i Finlands paviljong på världsutställningen i New York 1939. I Finland blev människor förgrymmade över att man till det representativa evenemanget skickade en skulptur som föreställde en naken kvinna. Emellertid utsågs den till utställningens vackraste konstverk.

I början av 1930-talet genomförde Aaltonen för riksdagshuset en mö som mognat till mamma tillsammans med sina barn, som en metafor för framtiden. 

Wäinö Aaltonens karriär sträckte sig från Finlands självständighets första decennium och ett halvt sekel framåt. Han tolkade den unga statens andliga ideal och på grund av honom nådde skulpturkonsten ställningen som representationskonst. Aaltonen blev Finlands första akademiker inom bildkonsten.

Aaltonen var Gösta Serlachius konstnärsvän av vilken denne köpte och beställde skulpturer. 

Helena Hänninen
Forskare

Verkinformation: Wäinö Aaltonen, Finlands mö, 1925, förgyllt trä, höjd 90 cm, Gösta Serlachius konststiftelse. Bild: Alidart

Du kan se på skulpturen från olika håll genom att vända på bilden antingen med musen eller med fingret. Du kan också zooma in och zooma ut medan du granskar detaljer.