Aamukahvit kaupungin katolla – lisätietoa

07.02.2023

Näyttely esittelee ensimmäisen kerran laajasti Serlachiuksen nykytaidekokoelmaa

Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmateoksista kootussa näyttelyssä Aamukahvit kaupungin katolla oman aikamme keskustelunaiheet tuodaan valokeilaan. Näyttelyn nimi tulee Ville Lenkkerin valokuvateoksesta Aamukahvit kaupungin katolla (2013). Nimiteos sekä minigalleriassa oleva Santeri Tuorin videoteos Tokyo kannustavat katsomaan elämää paperitehtaastaan tunnetun pikkukaupungin perspektiivistä, mutta peilaamaan sitä rohkeasti myös laajempaa horisonttia vasten. 

Näyttelyn kuutisenkymmentä teosta on hankittu reilun kymmenen vuoden aikana. Esillä on pääosin suomalaista taidetta mutta myös muutamia kansainvälisiä nimiä. Monet teoksista ovat päätyneet kokoelmaan Mäntässä esillä olleista näyttelyistä. Ensimmäistä kertaa esillä on parisenkymmentä teosta. Museoiden omien näyttelyiden lisäksi teoksia on hankittu Mäntän kuvataideviikoilta sekä muista näyttelyistä. 

Kuplasta ulos

Salin lattiaan kiinnitetyt avainsanat ovat vihjeitä, jotka houkuttavat katsojaa tarkastelemaan taiteen keinoin esitettyjä teemoja oman kuplansa ulkopuolelta, mutta jättävät samalla tilaa jokaisen omille ajatuksille. Nykytaiteen monitulkintaisuus antaa katsojalle vapauksia. 

Tavallisen arjen ja turvallisuuden takaamaa hiljaista rauhaa voi löytää henkilökuvistaan tunnetun Riikka Lenkkerin ja ruotsalaisen Peter Frien teoksista. Piinaavana vastakohtana turvalle ovat traumat ja suojattomuus, joita saavat aikaan siirtolaisuus ja sota. Inta Rukan ja Stefan Bremerin teokset korostavat hyvien muistojen merkitystä mielen pelastusrenkaana. Turvallisuuteen liittyvät myös erilaiset rajat – fyysiset, henkiset ja inhimilliset, joiden pystyttämistä ja ylittämistä käsitellään muiden muassa Kamangerin ja Hammin teoksissa. Kotikaan ei anna suojaa vihaisilta sanoilta ja teoilta. 

Ajankohtaisia teemoja

Noora Schroderuksen Setelisarjan teokset tutkivat käsityksiämme rahan arvosta, omaisuudesta, vallasta ja inhimillisyydestä. Oman aikamme painolasteja ja taiteilijuuden olemusta jäsentelevät teokset, joissa käsitellään esillä olemista, rooleja, naamioita ja sankareita. Taide tarjoaa myös välineitä purkaa tai käsitellä erilaisia paineita. 

Luonto on taiteessa ikiaikainen teema. Näyttelyn hienovireiset teokset paimentavat katsojan luonnon rauhaan. Ihmisen ja luonnon välistä suhdetta kuvaavat esimerkiksi Janna Syvänojan ja Outi Pieskin teokset, jotka värähdyttävät katsojan aisteja ja johdattelevat mielikuvitusta moniin suuntiin.