Maa

Matthew Day Jackson

Konstmuseet Gösta 18.5.2019—29.9.2019

Amerikansk konstnär Matthew Day Jacksons utställning Maa är en överblick över hans figurativa skulpturer, som man får uppleva genom ett rollspel som har skapats för utställningen.

Till Matthew Day Jacksons (f. 1974) mångfacetterade produktion hör skulpturer, målningar, kollage, fotografier, teckningar, video, performanser och installationer. Den första utställningen av Jackson som ordnas i Finland öser ur samma postapokalyptiska berättelse som också skulpturerna sprudlar fram ur. 

Jackson förenar i sina skulpturer material som verkar helt oförenliga genom att blanda bekanta och vilt främmande världar. I rollspelet Maa används som utgångspunkt skulpturernas grundläggande bekanthet, med hjälp av vilken en postapokalyptisk värld som förläggs tusentals år in i framtiden behandlas. Spelet når sin höjdpunkt och slutar i en resa till månen. Utställningens kurator är Timo Valjakka.