In Our Time

Gerard Byrne

Konstmuseet Gösta 21.9.2019—8.3.2020

Irländskt konstnär Gerard Byrnes uppskattade verk In Our Time skapar en studie i radion som tidens modell och väcker frågor om det kollektiva minnet samt om kollektiviteten. Utställningen visas i Serlachiusmuseet Göstas paviljong.

Gerard Byrne (f. 1969) är känd för sina ambitiösa videoinstallationer samt fotografiprojekt. Verken som drar nytta av dokumentärt material, teater och litteratur, utmanar ofta våra uppfattningar om det nära förflutna. 

Videoinstallationen In Our Time beskriver rutinerna på en imaginär kommersiell radiostation. Tidsmässigt placerar sig verket någonstans kring 1970–80-talen utan att tidsepoken är exakt specificerad. Genom att använda sig av radions egenart av rytmiskt upprepande och tidlösa popklassiker har Byrne skapat en studie i radion som tidens modell och väcker frågor om det kollektiva minnet samt om kollektiviteten.

In Our Time var ett beställningsarbete till Skulptur Projekte Münster år 2017. Efter det har det uppskattade verket kretsat runt i världen. Utställningen är Byrnes första framträdande i Finland. Utställningskurator är Laura Kuurne.