Tennisturneringens prispokal 

JUNI 2020

Tennispokalen som hör till Serlachiusmuseernas föremålssamling berättar om skogsindustribolagens idrottsverksamhet och gemensamma tävlingar. Pokalen i silver har designats av Eric O. W. Ehrström. 

Trippelturneringarna i tennis mellan G. A. Serlachius fabrik i Mänttä, Kuusankoski fabrik i Kymmene och Ahlströms fabrik i Varkaus började år 1924. Idrottstävlingar i många grenar mellan fabriker var överhuvudtaget tämligen vanliga. På G. A. Serlachius Ab organiserade man dem både bland bolagets olika fabriker samt med andra bolag. Ett samarbete mellan företagen som hänförde sig till fritiden var naturligt på grund av att det utbildade folket under sin karriär rörde sig från ett bolag till ett annat, och oftast var industrichefernas och den högre rangens tjänstemäns kontakter förutom affärsförbindelser också av mer personlig art. Fritidsverksamheten har också inneburit en möjlighet att skapa företagsbilden av att vara en lockande arbetsgivare. Personal rörde sig också mellan bolagen som deltog i trippelturneringarna. Gösta Serlachius var mellan 1908–1913 verkställande direktör för fabrikerna i Kymmene. Under den här tiden var den som verkade som disponent för Mänttä fabrik Sölve Thunström, som å sin sida blev direktör för Ahlströms fabrik i Varkaus för åren 1924–1929. Från Varkaus till att bli teknisk direktör på cellulosafabriken i Mänttä flyttade år 1936 Thure Lehto, också han en ivrig tennisentusiast.  

Efter att ha vunnit tre gånger fick man vandringspriset triangelpokalen i sin ägo för gott. Denna pokal är ett av de fyra triangelpokalpriser som fabrikerna i Mänttä vunnit i tennis och som finns i Serlachiusmuseernas föremålssamling. Den har designats av konstnären Eric O. W. Ehrström, samarbetspartner och vän till Gösta Serlachius, som pris i trippelturneringen som de ovan nämnda bolagen deltog i. På den triangulära skåldelens sidor har placerats reliefbilder av tennisracketar, innanför vars ramar man ser bolagens kännemärken: Serlachius GAS-örn, Kymmene grip och Varkaus lejon och W-bokstav. Av dessa hade G.A.S. och Ahlströms fabriks i Varkaus kännemärken också designats av konstnären Ehrström. Pokalen har en tredelad fot där vinnarlagets namn för vart och ett av åren har graverats in: Erövrad av 1933 Mänttä upprepas tre gånger, med endast årtalet som växlar till 1934 och 1935. I den övre delen av det räfflade skaftet, i pokalens bas, finns en ring formad av små tennisbollar. Pokalens mun böjer sig alldeles som för att bilda tre pipar. Pokalen är i silver och har framställts år 1933. Stämpeln HK berättar om att framställaren var Heikki Kaksonen som var verksam i Helsingfors. Av de pokaler som Eric O. W. Ehrström designat känner man också till den samnordiska Nordiska Lawntennispokalen, som Finlands tennisförbund beställde år 1920.

Intresset för tennis började i Mänttä under 1900-talets första årtionde. G. A. Serlachius Ab lät där för bolagets tjänstemäns bruk bygga den första tennisplanen år 1909. Främjandet av möjligheterna till fritidssysselsättningar hängde under flera årtionden särskilt ihop med ökningen av trivseln för den skolade arbetskraften, men också Serlachiusarna själva var ivriga tennisspelare.  Ända till 1950-talet spelade man tennis på planen som var belägen bredvid Mänttä klubb. 1950 blev nya tennisplaner färdiga dit verksamheten förflyttades. 

I Mänttä liksom på många andra orter var tennisen ledningens och tjänstemännens fritidssysselsättning, där samhällets klassindelning tydligt syntes. Den år 1929 grundade Mänttä tennisklubb som leddes med bestämd hand inom ramen för G. A. Serlachius Ab utökade sina medlemmar selektivt. Arbetare eller barn från arbetarfamiljer hade ingenting som helst att göra i tennisklubben eller ens på planen. Begränsningen av antalet fritidsidkare motiverades med att det fanns så få tennisplaner, men en knappast mindre viktig orsak var säkert upprätthållandet av en social värdegrund som ännu i början av 1970-talet i Mänttä syntes även på många andra livsområden. 

Milla Sinivuori-Hakanen
Forskare

Källor:
Ehrström Eric O. W.: GAS-logo flera skisser, Gösta Serlachius konststiftelse.
Ehrström Eric O. W.: Mänttä tennispokal, skiss 1933, Gösta Serlachius konststiftelse.
Ehrström Eric O. W.: Warkauden tehtaiden merkki (Warkaus fabrikers kännemärke), flera skisser, Gösta Serlachius konststiftelse.
Gösta Serlachius brevväxling, Finlands Lawntennisförbund, Serlachius-museerna.
Lapsuus Mäntässä -muistitietoaineisto (Minneskunskapsmaterial En barndom i Mänttä), Serlachius-museerna.
Mänttä tennisklubb rf 1929–1979, stencil, Serlachiusmuseerna.
Norrmen P. H., Mäntän tehdas (Mänttä fabrik) 1868–1928. 1928 
Schybergson Per, Työt ja päivät. Ahlströmin historia (Arbetena och dagarna. Ahlströms historia) 185–1981. 1992.
Tidningen Tehdas ja me (Fabriken och vi) nr 2/1951.

Tennisturneringens prispokal
Tennisturneringens prispokal designats av Eric O. W. Ehrström.