Eric O. W. Ehrström, Sibelius hedersadresser, 1915

I Gösta Serlachius konststiftelses samlingar finns hundra av konstnären Eric O.W. Ehrströms skisser för heders- och minnesadresser. Sådana har man låtit göra för den tidens viktiga aktörer, som Axel Gallen-Kallela, general Mannerheim, Ilja Repin, Miina Sillanpää, Anders Zorn eller Jean Sibelius. För Sibelius vars jubileumsår man nu firar finns det sju planerade skisser.

Den genialiske konstnären, skaparen av melodier för fosterlandet Jean Sibelius, kallades till hedersmedlem i Finska Konstföreningen och Konstakademien genom den adress som finns på bilden. Adressen som Ehrström har skisserat är troligen från år 1925, då Sibelius fyllde 60 år. Finska Konstakademiens stiftelse grundades först 1939, men detta föregicks av en tid när Finska Konstföreningens förtroenderåd kallades för Finska Konstakademien.

År 1915 kallades Jean Sibelius, som då fyllde 50 år, till att bli den första hedersmedlemmen i Helsingfors Musikinstitut. Eric O.W. Ehrström skisserade hedersadressen, där man önskade kompositören ”fortsatt skapande kraft till förmån för konsten, för fosterlandets namn och rykte, till glädje för samtiden och eftervärlden”.

Från år 1915 finns också en annan skiss gjord av Ehrström, där ”den finska tonkonstens storman” hyllas på stapplande finska:

”Med glädje och stolthet har vi Era landsmän sett hur Er konst som utgår ur den finska melodin steg för steg erövrande nya områden redan nu för sin genialiske mästare har skapat ett ovedersägligt världsrenommé. Så har ingen hittills lyckats att låta Finlands namn ljuda. Så har ingen hittills kunnat väcka den stora civiliserade världens medkänsla gentemot vårt lilla land…”

Sibelius hade redan vid sekelskiftet lyfts fram som nationalhjälte, och snart efter det fick han sitt internationella genombrott.

På hans 50-års födelsedag fanns det i tidningarna artiklar som upptog många sidor, Helsingfors affärer hade dekorerat sina skyltfönster med Sibeliusmotiv och kompositören tog emot festdelegationer. Sibeliusfebern steg genom en serie jubileumskonserter.

Mästerkompositören fick som resultat av en medborgarinsamling i gåva en präktig flygel, som utmätningsmannen satte sin stämpel på kort efter festligheterna. I februari 1916 förde sångerskan Ida Ekman till Ainola intäkterna från en ny gåvoinsamling, med vilka man likviderade en del av skulderna, och Steinwayn fick ändå bli kvar i Ainola.

Helena Hänninen
Forskare

Eric O. W. Ehrström, Sibelius hedersadress, 1925, Gösta Serlachius konststiftelse.
Eric O. W. Ehrström, Sibelius hedersadress, 1925, Gösta Serlachius konststiftelse.