Ruth Serlachius resekista ”Vuittonite Orange 1900” – made in France

Till skatterna i Serlachiusmuseernas föremålssamling hör en orange resekista, som har tillverkats av franska familjeföretaget Louis Vuitton. Resekistmodellen ”Vuittonite Orange 1900” hänvisar till det fukt- och smutsavstötande tyg som bekläder kistan, och som användes i Vuittons resekistor från 1900-talets början ända till 1920-talet. Nuförtiden är resekistorna beklädda med orange vuittonit ganska sällsynta och därför är de uppskattade av samlare.

Serlachiusmuseernas resekista har ursprungligen tillhört Ruth Serlachius, som blev Gösta Serlachius maka år 1919. I samband med detta etablerades Ruths initialer som R och S. Samma initialer hittar man på resekistans sidor, och på basen av dem är det möjligt att tidsbestämma den till slutfasen av Vuittonite Orange 1900:s produktionshistoria.

Förutom initialerna som är handmålade är Ruth Serlachius resekista full av fina, väl övervägda detaljer. Kistans hörn är beklädda med läder och vid sidorna finns bärhandtag som även de är gjorda av läder. I bottnen finns små, nästan omärkbara hjul för att underlätta förflyttandet. Resekistan stängs med ett lås och två reglar, på vilka alla tillverkarens namn står skrivet, antingen i sin helhet eller som monogrammet LV. När man granskar låset framgår det också att resekistorna är numrerade exemplar, och de är tillverkade i Frankrike. Innandömet som är beklätt med ett ljust lintyg har delats in på ett effektivt sätt med hjälp av förvaringskorgar och –lådor som är placerade på varandra. Resekistan har under årens lopp fått sina bucklor, men av allt att döma har den bevarat fru Serlachius resegarderob i ett oklanderligt skick.

Resekistan som är tillverkad av Louis Vuitton berättar om en tid då stora resor gjordes med ångfartyg. Det här gjorde, av resekistan att döma, också Ruth Serlachius. Vid sidan på resekistan finns en namnlapp med det blåvita kännemärket för Finska Ångfartygs Aktiebolaget F.Å.A., som verkade i Helsingfors.

Suvi-Mari Eteläinen
Forskare

Ruth Serlachius resekista. Serlachiusmuseer samlingar.
Ruth Serlachius resekista. Serlachiusmuseers samlingar.