Akseli Gallen-Kallelas Problem (Symposion), 1894

MARS 2019

Eric O. W. Ehrström har på det här sättet beskrivit temat för Akseli Gallen-Kallelas verk Problem: ”Tre stora själar och sublima andar har samlats till en fest, för att göra en utflykt bortom vardagligheten, ut i oändliga rymder och till det undermedvetnas hemligaste håligheter där fantasins och konstens okända bottenströmmar går, där alltings ursprung finns, inflytandets och motinflytandets problem…”

Verket fick när det blev färdigt ett motstridigt mottagande. Man förstod inte dess symbolism eller så förstod man den på många sätt. Jean Sibelius, Robert Kajanus och Oskar Merikanto som sitter med punschflaskor vid bordet är mer eller mindre berusade. Konstnären står själv på vänstra sidan. På bordet sitter en flådd kvinnofigur av vilken man endast ser de skissade benen och händerna som är böjda kring knäna. Gallen-Kallela hade med kniv skurit ut en bit av kanten på målningen, som hade väckt förfäran. Kvinnan hade tolkats som materien och i bakgrunden avtecknas silhuetten av en ande i en rymdvärld. Det finns också en biblisk tolkning av verket enligt vilken det i bakgrunden höjer sig en kristusfigur.

Konstnärerna som beskrivs i målningen utgjorde i början av 1890-talet Symposium -kretsen som vid sina utdragna kvällssitsar inspirerade av drycker och cigarrer avhandlade kampen mellan anden och materien. Man levde ett ögonblick då livets korta dröm och den gränslösa oändligheten möttes.

Gallen-Kallela gjorde av målningen en andra mera utarbetad och snyggare version där kvinnofiguren har ersatts av vingar som svävar över sällskapet. För båda versionerna har som namn använts både Symposium och Problem.

Gallen-Kallela visade upp sin mera utarbetade version för första gången år 1894 på Finska Konstnärers höstutställning under namnet Problem. Verket som finns i Gösta Serlachius konstsamling fanns för första gången offentligt utställt 1935 på Kalevalas 100-årsutställning under namnet Symposium. 

I Serlachiusmuseernas arkiv finns ett uttalande från år 1935 av Olga Ehrström om hur Gallen-Kallelas Symposium kom i parets ägo. Gallen-Kallela, Eliel Saarinen och Eric O.W. Ehrström reste till Kalela mitt i vintern i början av 1900-talet. Ehrström märkte att telefonen i Kalela hade rullats in i någonting som liknade en målning. Gallen-Kallela hade för att skydda telefonen lindat in den i målningen Symposium som var skrynklig och i dåligt skick. Gallen-Kallela gav den åt Ehrström. När målningen spändes i ramar märkte man att den inte hade lidit några värre skador. ”Tavlan har efter det hängt på vår vägg ända tills den i februari 1935 hämtades för att föras till Kalevalas jubileumsårs minnesutställning över Gallén i den nyligen uppförda Mässhallen i Helsingfors. Därifrån fördes tavlan direkt till bergsrådet Gösta Serlachius, som nu äger den.”, skrev Olga Ehrström.

Gösta Serlachius och Ehrströms knöt år 1927 ett kontrakt där Serlachius genom delbetalning fick betydande verk som fanns i paret Ehrströms ägo till sin samling. Av dessa verk var ett det ovan nämnda Gallen-Kallelas Symposium. Verken överfördes så småningom på Serlachius, de sista efter Eric O.W. Ehrströms död. Kontraktet gjordes för att trygga det åldrande paret Ehrströms ekonomi.

Helena Hänninen
Forskare

Akseli Gallen-Kallela, Problem (Symposion), olja på tyg, 1894. Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Vesa Aaltonen.
Akseli Gallen-Kallela, Problem (Symposion), olja på duk, 1894. Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Vesa Aaltonen.