Akseli Gallen-Kallela, Porträtt av Doktor E. W. Lybeck

En av Gösta Serlachius konststiftelses nyaste konstinförskaffningar är Akseli Gallen-Kallelas (1865–1931) storskaliga Porträtt av Doktor E. W. Lybeck. Det skissartade verket i oljefärg har målats på duk i lätta drag med pensel och med palettkniv. Det speciella i målningen är modellens inåtvända, beslöjade blick.

De nästan jämngamla Akseli Gallen-Kallela och Edvard Wilhelm Lybeck (1864–1919) kände någorlunda väl varandra. Man vet inte om målningen är gjord i Helsingfors eller hos Lybeck i Vilppula Elämänmäki, varifrån det vattenvägen är endast dryga tjugo kilometer till Ruovesi Kalela.

E. W. Lybeck började som läkare i Helsingfors Tölö, på vårdhemmet Kammio som hade grundats av hans mor, läkaränkan Sofia Lybeck. Bekantskapen med Leo Tolstojs läror gav hans liv en ny inriktning, då han blev intresserad av vitalism och naturenliga vårdmetoder, sålde Kammio och mitt i urskogarna i norra Tavastland grundade Elämänmäki sanatorium som specialiserade sig på naturliga vårdmetoder.

Enligt ett avtal som fattats med staten kom de mentalt störda långtidssjuka till Elämänmäki för att vårdas. Förutom dessa kom sådana som hos Lybeck sökte hjälp för alla tänkbara slags krämpor, som kunde vara till exempel utmattning, nervositet, olika sorters neuroser, reuma, kroniska smärtor, depressioner, ledvärk, sömnstörningar, matsmältningsbesvär och huvudvärk.

Sanatoriets livligaste tid var början av 1910-talet, då patienter kom ända från utlandet med tåg till Vilppula station eller med båt. Den vanligaste vårdtiden var från tre veckor till en månad. Som behandling använde man vegetariskt baserad kost, ljus- och luftbad, vatten-, ler- och elbehandlingar, fasta, motion och rörelsebehandlingar, massage, meditation och arbetsterapi, men också religiöst helande.

Elämänmäki verkade allt som allt i tretton år, 1904–1917. Under sina sista levnadsår skötte Lybeck en läkartjänst i Kirvus sanatorium på Karelska näset. Hans egen mentala hälsa började rämna och han dog bara 54 år gammal genom att han tog sitt eget liv år 1919.

Omgivningen kring sanatoriet, där skogen har tagit över, är numera en del av skyddsområdet för gammelskog som hör till programmet Natura 2000. Den stora nationalromantiska huvudbyggnaden är borta och på backkrönet står en minnessten planerad av Eino Koivisto som har rests till ära för 100-årsjubileet för Lybecks födelse.

E. W. Lybeck är begraven på Vilppula kyrkogård. Graven fick år 1976 granitstenen Koivisto hade planerat, där Lybecks majestätiska profil har huggits in. Vid stranden av Vilppula fors kan man stöta på en timmerbyggnad med ett säreget utseende, som inte är ett båtskjul, utan Elämänmäki vedlider, som man har antagit att ritades av Akseli Gallen-Kallela.

Marjo-Riitta Simpanen
Forskare, konsthistoriker

Akseli Gallen-Kallela, Porträtt av Doktor E. W. Lybeck, Gösta Serlachius konststiftelse.
Akseli Gallen-Kallela, Porträtt av Doktor E. W. Lybeck, Gösta Serlachius konststiftelse.