Pieter Aertsen som beskrivare av synden

Den nederländske genremålaren Pieter Aertsens (1508–1575) målning Grönsaks- och viltförsäljaren beskriver två torgförsäljare som visar upp sitt rikliga utbud. Torgvyerna var ett ofta använt bildmotiv i den nederländska konsten. Den här oskyldiga beskrivningen av torghandel avslöjar sig när man skärskådar den litet närmare emellertid som någonting helt annat.

Vi tar oss till hjälp en annan av Aertsens målningar, som litet liknar den här i Serlachiusmuseernas samlingar: Christ and the Woman Taken in Adultery (Jesus och äktenskapsbryterskan) (ca 1562, olja på duk), som hör till Nationalmuseets i Stockholm samling. Målningens motiv, Jesus och äktenskapsbryterskan som har förts inför honom för att dömas, förblir i målningens bakgrund. I förgrunden finns torghandlare med frukt- och grönsaksfat beskrivna.

Se bilden här.

Målningen har tolkats som att den beskriver jordiska och himmelska värden. Den här tidens nederländska målningskonst var full av symboliska betydelser, och de djur och grönsaker man valde till bilderna hade oftast en noggrant övervägd betydelse. I Nationalmuseets målning har man till exempel lyft fram den svarta tupp som dinglar med huvudet neråt från handen på mannen som sitter till höger. Av ordet fågel, vogel, avledda verb vogelen betecknar på holländska och tyska också parning. Det har också antagits att målningen kommenterar synden som kvinnan och mannen i förgrunden har begått, äktenskapsbrottet.

I vänstra kanten håller en skäggig man i sina händer ett stort lökknippe. Det här elementet har tolkats som att det hänvisar till den ånger och sorg som förorsakas av äktenskapsbrottet – lök får en som känt att gråta. Verkets motiv stöder den här tolkningen. I en scen i Johannesevangeliet förde fariséerna och de skriftlärda inför Jesus en kvinna som tagits fast för äktenskapsbrott, och som enligt Mose lag skulle stenas. Jesu svar: ”Den av er som är fri från synd skall kasta den första stenen på henne”, flyttar över hela det moraliska begrundandet på betraktarens axlar.

Den målning av Pieter Aertsen som finns i Serlachiusmuseernas samling är ännu tydligare i sin antydning än den som finns i Stockholm. Kvinnan med öppen krage i målningen lutar sig mot mannen som å sin sida tittar allvarligt på oss, som om han skulle sörja över följderna av sin handling. Också i den här målningen håller mannen i en fågel, den här gången i näbben, som för att tysta ner den. Med sin andra hand öppnar mannen korgens lock som för att visa fram tuppen och hönan som sitter trångt därinne bredvid varandra och halvdåsar. Framför korgen har placerats en storskalig pumpa, på den tiden en känd symbol för äktenskapsbrottet. I den här målningens bakgrund finns ingen biblisk händelse, men en liknelse av samma slag om det goda och det onda, det himmelska och det jordiska ser man också i den här målningen, för i parets bakgrund lever man invid kyrkan ett gott liv.

Aertsens målning visas på utställningen Njutning som öppnar i juni på Serlachiusmuseet Gösta.

Laura Kuurne
Huvudkurator

Pieter Aertsen, Grönsaks- och viltförsäljaren, Gösta Serlachius konststiftelse.
Pieter Aertsen, Grönsaks- och viltförsäljaren, 1500-talet, olja på trä, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Yehia Eweis.