Noora Schroderus: Kamouflage

December 2022

Noora Schroderus känsliga boxningshandskar slår ut förhandsförväntningarna som baserar sig på utseendet.

I ett sprött ljusrött satinband hänger mot väggen ett par boxningshandskar i blommönster. Formen som Noora Schroderus verk Kamouflage (2016) hänvisar till det våld som tillåts i idrottens namn och uppväcker minnen av machokulturen i Rocky-filmerna som Sylvester Stallone är stjärnan i. Vid första anblicken ser det ut som om handskarna skamset skulle maskera sitt väsen i de fina rosenmönstren på ytan till gobelintyget. Frågan uppstår om huruvida det är frågan om en grymhet som är inbäddad i medelklassens ordentlighet och tomma fraser? Eller handlar det kanske ändå om ett feministiskt vapen för att krossa patriarkatet som har maskerats till sött och ofarligt med hjälp av ett satinband, som passar i rokokosoffans tyg hos mommo och i småflickornas prinsesslekar? 

De mjukt feminina materialen är emellertid inte enbart en bedräglig yta utan en väsentlig del av verkets väsen: gobelintyget och dunet som har använts som stoppning i handskarna håller inte alls för slag. Kanske hänvisar verknamnet till formen på handskarna, den i vilken Schroderus har sytt sitt känsliga material och som för tankarna till våld. Handlar verket trots allt om att tryggt dölja sitt dunmjuka innersta under ett hotfullt yttre skal? 

Hennes lekande med material och betydelser samt utmanande av förhandsuppfattningar som hänför sig till olika roller och maktstrukturer är typiska drag i Noora Schroderus produktion. Schroderus som utexaminerats som skulptör från Bildkonstakademin 2014 föredrar i sin produktion textilmaterial och hantverkstekniker som förknippas med kvinnlighet samt ett litet format som ett motdrag till skulpturens maskulina tradition och heroiska måttstock. I Sedelserien (2014-) utmanade till exempel Schroderus betraktaren till att fundera på pengarnas och det konstnärliga arbetets värde genom att brodera på olika länders sedlar. Den i många länder lagstridiga interventionen gjorde att sedlarna blev obrukbara som valuta, men gav dem ett nytt värde som konstverk. 

Schroderus småskaliga konceptverk visades på separatutställningen Feminin sensibilitet (14.5.-4.9.2016) på Serlachiusmuseet Gösta, där många av verken ifrågasatte rådande värderingar och omdömen. Håruppsättningarna som Schroderus broderat på USA-dollar förvandlade statsmännen som på sedlarna är ute på äventyr till de Disney-prinsessor som unga flickor erbjuds som idoler – Abraham Lincoln blev Askungen (2016) och George Washington blev Snövit (2016). 

Verket Hårig flora (2014–2016) som består av mänskligt kroppshår vill å sin sida väcka betraktaren till att reflektera över sitt förhållande till människokroppen och skönhetsidealen: var och på vem får det och måste det finnas behåring? För verket samlade Schroderus in hår från olika delar av människors kroppar av vilket hon broderade och filtade botaniska motiv. Slutresultatet är en samling känsligt vackra växtformer, vilkas materials intima naturlighet på en gång fascinerade och äcklade publiken.

Den skulpturala formen hos Kamouflage gör att den avviker från de övriga verk som inköpts till Serlachiusmuseernas samling från Schroderus utställning Feminin sensibilitet. Gemensamt för dessa verk och de senare i samlingsutställningen Morgonkaffe på stadens tak (5.11.2022–16.4.2023) är en lek med betydelser och material som ifrågasätter betraktarens förhandsuppfattningar. Om dessa paradoxala boxhandskar slår ut något, är det de förhandsförväntningar som baserar sig på utseende samt de konventionella betydelser som tillskrivits former och material.

Petra Lehtoruusu
Amanuens

Källor och tilläggsuppgifter:
Noora Schroderus Puhetta nykytaiteesta -podcast (Podcasten Prat om nutidskonst): https://on.soundcloud.com/gry4i
Kuurne, Laura, 2022: ”Noora Schroderus, Karvainen kasvio” (Noora Schroderus, Hårig flora). I verket Kuusi katsetta kokoelmaan (Sex blickar på samlingen). Verk ur Gösta Serlachius konststiftelses nutidskonstsamling. Red. Sivonen, Pauli. Parvs, 2022.

Konstnärens hemsidor: https://www.nooraschroderus.com

Noora Schroderus, Kamouflage, 2016, gobelängtyg, flanel, mässing, dun, satinband, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Sampo Linkoneva.
Noora Schroderus, Kamouflage, 2016, gobelängtyg, flanel, mässing, dun, satinband, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Sampo Linkoneva.