Mänttä slotts springbrunnsskulptur

Skulpturen i gjutjärn som finns på gården till Alexanders slotts gård och som tillhör Serlachiusmuseernas föremålssamling, har från början funnits på gården till Mänttä slott som Gustaf Adolf Serlachius lät bygga.

Efter att grundaren av Mänttä fabrik G. A. Serlachius hade flyttat till Mänttä, bodde han länge i ett trähus nära Mänttä fors som kallades Myllytupa. Byggnaden som påminner om huvudbyggnaden i en bondstuga var för fabrikören ganska anspråkslös och så beställde Serlachius av den svenske arkitekten A. E. Melander ritningarna till ett nytt hus. Byggnaden i rött tegel som på grund av sitt utseende senare kallades för Mänttä slott, blev färdigt som hem för familjen G. A. Serlachius år 1896.

Mänttä slott byggdes på Myllytupas vackra gårdsområde. Den gamla byggnaden revs inte, utan den togs till vara som en del av nybyggnaden. I Mänttä slott förenades alltså en dekorativ nygotisk del i rött tegel med en gammal trädel som hade fräschats upp med en beklädnad av plankor och med ljus målarfärg. Byggnaden var belägen precis invid forsen, det vill säga alldeles vid sidan av fabriksområdet. På södra sidan avgränsades gårdsplanen av den smalspåriga järnvägen och i norr av den gata som hamnat emellan fabriken och Koskenlampi. Som granne till slottet på östra sidan fanns en bostadsbyggnad för fabriksarbetare från 1850-talet, den sk. Pitkä pytinki.

Fabrikören som förärats titeln kommerseråd under det år som slottet blev färdigt, 1896, hann bo där fem år fram till sin död 1901. Efter att kommerserådinnan Alice Serlachius dött 1912 flyttade Gösta Serlachius med familj till slottet 1913. Byggnaden hann också vara i kontorsbruk innan den revs år 1939.

På gamla fotografier från 1910–20-talet kan man i Mänttä slotts park se en liten springbrunn som är omgiven av planteringar. Till slottets park förde man om somrarna palmer som hade planterats i träkar. Fönstrens markiser kompletterade det villaaktiga intrycket. Springbrunnsskulpturen i gjutjärn är en för sin tid typisk trädgårdsdekoration, där en naken putto bär upp en vid skål. Vem som införskaffade skulpturen vet man inte säkert. Fotografierna i museets bildarkiv, där springbrunnen syns, är från Gösta Serlachius tid.

Det finns ingen exakt information om vad som hände med skulpturen efter att Mänttä slott revs. Den förflyttades på 1960-talet eller i början av 1970-talet till G. A. Serlachius Ab:s fabriksområde, till innergården till Koskitalo. Koskitalo som byggdes på 1960-talet som G. A. Serlachius Ab:s vattenrenings- och kontorsbyggnad, på Tehtaankatu mitt emot G. A. Serlachius minnesmärke, är beläget på stället för Mänttä slott som revs 1939. Springbrunnsskulpturen införlivades i Serlachiusmuseernas samling år 2014. På hösten 2015 placerades den på ett nytt ställe, på gården till Alexanders slott.

Milla Sinivuori-Hakanen
forskare

Mänttä slotts springbrunnskulptur, Gösta Serlachius konststiftelse.
Mänttä slotts springbrunnskulptur, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Sampo Linkoneva.