Lövö kärlstempel

Till Serlachiusmuseernas föremålssamling hör en stämpel gjord av gjutjärn, som kommer från bergsrådet Gösta Serlachius lantgård i skärgården, på Lövö i Egentliga Finland. På stämpeln finns Gösta Serlachius monogram och texten Lövö Gård Hitis. Med den har man märkt fiskkärl gjorda i trä. 

Ett besök hos vänner i Ekenäs skärgård 1937 fick Gösta Serlachius som fötts i Jakobstad att tänka på barndomsminnen från havsstranden. Inspirerad av dem började han planera att köpa en liten ö. Med hjälp av en tidningsannons hittades en gård på Hitis, till vilken det hörde vidsträckta fiskevatten. Köpet av Lövö beseglades i september 1938.

Gösta Serlachius tog på Lövö med den iver som karakteriserade hans lynne itu med nybyggande, jordbruk, uppdrivning av trädgårdsväxter, jakt och fiske. På grund av att Lövö var beläget vid havet innehade fisket en viktig roll i gårdens produktion. Man sålde abborrar och gäddor levande; strömming, sik, lax och torsk saltades; av de små fiskarna kokades Lövös fiskbuljong, för vilken man lät trycka en etikett i Mänttäs boktryckeri. Av torsken framställdes dessutom fiskleverolja, och huvudena utnyttjade man som hönsmat.

För fiskarna skaffade man kärl som var gjorda av gran, från J. A. Salmens kärlfabrik i Sastmola samt från Kolho Ab i Filpula. Lövö Gårds ovala kännemärke stämplades på fiskkärlen genom att man brände in det med ett stämpeljärn. Stämpeljärnet som har bevarats i Serlachius-museernas föremålssamling är ett cirka 60 cm långt föremål, som har ett skaft av smidesjärn och en stämpeldel av gjutjärn. Den ovala stämpeldelen är 12 cm bred och 7,5 cm hög. Stämpeln framställdes av Helsingfors Stämpelfabrik år 1939. Den hade ritats av E. R. Achrén vid G. A. Serlachius Ab:s byggnadsavdelning i Mänttä.

Gösta Serlachius hoppades att Lövö gård skulle bli ett gemensamt ställe för att vila ut sig på för hans barn med familjer. Bergsrådet själv trivdes utmärkt där, och fungerade som en gästvänlig värd för sina vänner. I gästboken kan man läsa att bergsrådet även själv tillredde läcker mat. På sommaren 1939 skriver Gösta Serlachius att försöket med att röka fisk har lyckats så bra att man kan spå framgång för den rökta fisken som handelsvara även i Finland.

Gösta Serlachius tillbringade sina sista friska dagar på Lövö, innan han blev allvarligt sjuk i oktober 1942. Han fördes från ön till ett sjukhus i Helsingfors, där han dog 18.10.1942.

Milla Sinivuori-Hakanen
Forskare

Lövö kärlstempel, 1939. Serlachiusmuseers samlingar.
Lövö kärlstempel, 1939. Serlachiusmuseers samlingar.