KOMPOSITION FÖR MÄNTYLINNA

JULI 2021

Tuomas Korkalos verk Komposition för Mäntylinna önskar gästerna som anländer till konststaden välkomna i ändan av ett höghus vars namn är Mäntylinna. Verket som uppstått ur rötterna till den abstrakta konstens historia är också till heder för byggnaden som representerar 1950-talets modernism.

Bildkonstnären Tuomas Korkalo som bor i Rovaniemi anlände till Mänttä i april 2021 för att arbeta på en storskalig väggmålning på ändan av en byggnad vid namn Mäntylinna. Konstnären som arbetar med abstrakt konst utforskar i sina arbeten form, rytm och färg i rum. 

Sin inspiration berättar Korkalo att han inhämtar från bl.a. det ryska avantgardet. När man jämför Korkalos målningar till exempel med verken gjorda av Kazimir Malevitj, pionjären inom den ukrainsk-ryska abstrakta konsten, kan man klart se rollmodellen som plockats ur historien. Malevitj grundade år 1915 en konstriktning vid namn suprematismen, vars anhängare skapade verk med hjälp av de geometriska grundformerna. 

Korkalo avviker från sina ryska förebilder genom att i sina målningar skapa en illusion av tredimensionella stycken i rum. Längden, bredden och djupet samt den noggranna färganvändningen gestaltar deras form. I kompositionen till Mäntylinnas fasad finns ett tjugotal olika färgnyanser, husändans blåa bottenfärg har inte ändrats. Bitarna som ser lätta ut verkar på det blåa bottnet sväva med lite olika snabbheter. Bitarnas rörelse som sträcker sig ut åt olika håll tillför också på sätt och vis bilderna en fjärde dimension – tiden. 

Det är spännande att observera åt vilket håll bitarna rör sig i rymden i denna bild som Korkalo har byggt upp. Har rörelsen knuffats i väg på sin färd genom att man gett fart åt bitarna eller drar någon kraft dem mot sig på samma sätt som en magnet, och med vilken hastighet? En del ser ut att närma sig oss, komma ut ur väggen, medan en del rör sig långsamt längre bort och skapar en illusion av djup. 

”Med kompositionen ville jag på en plan vägg skapa en illusion av rymd och lätthet. Ett rum där det finns rörelse och luftighet. Även om kompositionen baserar sig på perspektiv händer det inom formerna små ”klurigheter”, dessa skapar kanske också en lite surrealistisk stämning”, berättar Korkalo själv om det intryck som den rörelse han skapat ger. 

Serlachius-residenset ordnade för väggmålningen en öppen ansökan till vilken man fick 129 förslag från 28 olika länder. Tuomas Korkalos komposition fick juryns uppmärksamhet för i den förnimmer man byggnaden Mäntylinnas 1950-talsmodernistiska anda, och den lyfter på ett fint sätt fram husets ända. Det slutgiltiga valet av det verk som ska förverkligas gjordes av Mäntylinnas husbolag. 

Nuförtiden är Mäntylinna definierad som kulturhistoriskt värdefull byggnad. Situationen har inte alltid varit den samma. Tiina Nyrhinen, verksamhetsledare för Mänttä bildkonstveckor, kommer ihåg år 1995 då Mäntylinnas alla bostäder användes för konsten i en utställning kuraterad av Ilkka Juhani Takalo-Eskola. 

”Vid den tiden, på 1990-talet under den ekonomiska lågkonjunkturen, talade man till och med om att riva huset men i och med sommarutställningen växte intresset för huset på ett sådant sätt att byggnaden också fick stå kvar, och den fungerar nuförtiden som ett självständigt bostadsaktiebolag.”

Väggmålningen har producerats som ett samarbete mellan Mänttä-Filpula stad, Asunto Oy Mäntän Mäntylinna och Serlachius-residenset och den infogas i Serlachius konststiftelses nutidskonstsamling. 

Laura Kuurne
Chef för samlingar och utställningar

Tuomas Korkalo, Komposition för Mäntylinna, 2021. Väggmålning. Serlachiusmuseers samling av samtidskonst. Foto: Sampo Linkoneva.