Viljami Heinonen: Jaktens tid

KESÄKUU 2024

I målningen Jaktens tid (2024) har en tiger attackerat en häst. I den starkt känsloladdade målningen har den byggda miljön blivit frodig och förvildats. Har naturen tagit ifrån människan hennes maktställning?

Konstmålaren Viljami Heinonen (f. 1986) målar med expressiva drag. Hans målningar består ofta av kollageartade element, i dem möts figurativt och non-figurativt. Heinonens målningsstil är riklig och mångskiktad. Den kraftiga rörelsen och farten i verket lockar betraktaren med sig för att bevittna det intensiva mötet.

Händelsen i målningen verkar utspela sig på samma gång inne och ute. Var är vi egentligen? Under de senaste åren har vi i Heinonens målningar sett människoboningar som tagits över av vilda djur, där djuren vistas eller tävlar om den centrala maktställningen. I den här målningen finns de enda synliga tecknen på människor i form av graffitimålningar, och på samma gång berättar de om hur omgivningen blir öde. Tiden för människans herravälde verkar vara på slutrakan.

I centrum av bilden finns en häftig kamp. Även någon annan hotande fara ser ut att närma sig bakom fönstret. När vi betraktar målningen väcks hos oss känslor av rädsla och otrygghet. Enligt konstnären kan anfallet som syns i bilden också ses som en hänvisning till nöden hos de civila offren för Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Å andra sidan kan det ses som ett uttryck för klimatkrisen och naturens nödläge.

Attacker riktade mot hästar har vi även tidigare sett i konsthistorien. I målningar gjorda av den franska konstnären från den romantiska perioden Eugène Delacroix (1798–1863) har jaguarer anfallit hästar. Också hans målningar andas dramatik och starka känslor. De bägge konstnärernas verk förenas av en energisk rörelse. Heinonen är ingen romantiker, men han medger att han hänvisar till Delacroix.

När man tittar på målningen Jaktens tid kan man inte låta bli att känna farten och fysiskheten i konstnärens arbete. När Heinonen målar kastar han sig till hundra procent in i det han gör. I bakgrunden till målningsprocessen kan man skönja Heinonens boxningshobby. Målandet är också en sorts kamp med själva konstverket. Dessutom skapar heavy-musiken som hörs i bakgrunden en rytm för handrörelsen.

Även om Heinonen i sina verk avbildar nöd och ängslan, finns det ofta i dem också något mänskligt och ömsint. Blommorna som pryder målningens kanter kan berätta om att något gott ännu finns kvar. Heinonens verk innehåller också ofta en motsättning: i dem förenas skönhet med något trasigt.

Viljami Heinonen kan karakteriseras som en av sin generations mest begåvade målare. Verket Jaktens tidinköptes till Gösta Serlachius konststiftelses nutidskonstsamling hösten 2023.

Eeva Ilveskoski 
Amanuens

Viljami Heinonen, Jaktens tid, 2023, olja på duk, Gösta Serlachius konststiftelse. Fotografi: Sampo Linkoneva.