Indiens premiärminister Jawaharlal Nehru i Mänttä

JUNI 2022

En stor gäst kom på besök, var rubriken för ett bildreportage i tidskriften Tehdas ja me, då ”Mänttä hamnade i det nationella och även det internationella rampljuset” i juni 1957. Indiens premiärminister Jawaharlal Nehru anlände till Kuorevesi flygplats i en DC3a på onsdagsmorgonen den 19:e juni i sällskap med utrikesminister Johannes Virolainen. På flygfältet mottogs de av G. A. Serlachius Ab:s direktör R. Erik Serlachius och en grupp journalister, som polisen höll på avstånd från besökarna. Säkerhetsåtgärderna verkar på basis av fotografierna ha varit anspråkslösa.

I Mänttä förevisade man för Nehru fabriken, huvudkontoret, Mäntänvuori och bostadsområdet Tammikangas, där de inbjudna gästerna fick komma ända in i Teofiilus Rajamäkis hem. Gästerna hann också besöka Serlachius gård Huhkojärvi, där en uppvisning i flickgymnastik hade organiserats. På Vuorenmaja ”intog journalisterna de starka positionerna så att Nehru och vårt bergsråd hamnade i en svår korseld”. Nehru verkar ha varit nöjd med det han såg och han å sin sida intog Mänttäborna genom sin anspråkslöshet, visste tidskriften Tehdas ja me berätta. Hans personlighet verkar ha erövrat också bergsrådets hustru och döttrar, som vinkade kungligt då den inbjudne gästen steg in i flygplanet.

Nehru, som var det självständiga Indiens förste premiärminister, avlade ett tre dagar långt besök i Finland och besökte på samma gång också de andra nordiska länderna. I Finland besökte han bland annat Barnets Borg och riksdagen och träffade president Kekkonen. Som premiärminister inledde Nehru vidsträckta ekonomiska och sociala reformer som hjälpte Indien att organisera sig till en enhetlig och modern stat. Hans inflytande sträckte sig också till den internationella politiken.

Besöket i Mänttä kan ha hänfört sig till Finlands första bilaterala hjälpprojekt i Punjab i Indien 1957–1958, som blev ett resultat av Nehrus Finlandsbesök. Två finländska skogs- och skogsindustriexperter besökte under ett drygt halvår skogsforskningsstationen Dekra Dun i nordvästra Indien, där de bekantade sig med Himalayas barrskogar. Fyra indiska skogsvårdare tillbringade å sin sida ett stipendiatår i Finland. Bakgrunden till samarbetet var tanken om att främja den finländska design- och maskinexporten, om man på området i fråga skulle ha grundat cellulosa- och pappersfabriker som använt sig av bergstraktens barrträd.

Nehru var känd som en ambassadör för fredliga internationella relationer. Lilla Finlands samarbete på utvecklingsområdet liksom på andra områden sågs som ett sätt att bygga fred i världen. Vägen dit gick genom främjandet av mänsklig rättvisa och alla människors lika rätt att få njuta av ekonomiskt och civilisatoriskt välbefinnande. För detta skulle mänskligheten ha förutsättningar, om den bara skulle slösa mindre av sina krafter på den militära upprustningen.

President Kekkonen hänvisade till Nehru i sitt nyårstal 1958. Förutom av Indiens premiärminister besöktes Finland vid samma tid också av Sovjetledarna Nikolaj Bulganin och Nikita Chrustjov. De goda utrikesrelationerna hotades emellertid av den allt hetsigare kapprustningen. ”Trots att alla folk vill fred, har misstron och rädslan lett till att freden framstår som något man kan trygga endast genom att rusta sig med vapen ända upp i rymden”.

Helena Hänninen
Forskare

Som källor har använts:
Tehdas ja me 3/1957
Virtanen, Rauli. Kaivoja Köyhille? Suomalaisen Kehitysyhteistyön Vuosikymmenet. WSOY, 2013.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/05/07/kekkonen-patisteli-puolueita-yhteistyohon-uudenvuodenpuheessaan-1958

Jawaharlal Nehru anländer till Halls flygplats tillsammans med utrikesminister Johannes Virolainen. De mottogs av bergsrådet R. Erik Serlachius.
Nehru bekantade sig också med bostadsområdet Tammikangas, som byggdes på Serlachius-bolagets mark och med dess bistånd efter fortsättningskriget.