Gratulationsadress till Gösta Serlachius, 1916

Den 26:e april 1916 fyllde Gösta Serlachius 40 år. I Serlachiusmuseernas samling finns en gratulationsadress från hundra år tillbaka, riktad till honom.

”Vår ärade Chef Direktör Gösta Serlachius

När Ni idag fyller 40 år, vill även vi arbetsledare i Aktiebolaget G.A.Serlachius högaktningsfullt ansluta oss till de många som idag på ett särskilt sätt kommer ihåg Er. Genom denna adress ber vi att få uttrycka våra hjärtligaste lyckönskningar dagen till ära. Vi har desto större orsak till detta, genom att Ni alltid har uppträtt rättframt och med obändig rättvisa i ert förhållningssätt, och därmed erhållit även vår odelade högaktning. På grund av detta är det vår innerliga önskan att Ni ännu en lång tid framöver må förunnas så väl kroppsliga som andliga krafter, för att fortsättningsvis kunna verka med samma iver och hängivenhet i Er stora kallelse till fromma för den inhemska industrin och för dem som arbetar inom den, och för att vi fortfarande må ha lyckan att under just Er ledning få bära våra futtiga strån till den gemensamma stacken.

Länge, länge leve Gösta Serlachius! I Mänttä den 26:e April 1916”

Den högtidliga adressen hade egenhändigt undertecknats av 22 arbetsledare, som representerade bolagets skilda avdelningar i Mänttä. Gratulationstexten är sedd ur dagens synvinkel blomsterspråk, till sin ton närmast servil, men för hundra år sedan var ett sådant tilltalssätt åtminstone i det skrivna språket mycket vanligt – särskilt när det var fråga om en hälsning till fabrikschefen från dem som stod på ett lägre trappsteg i det patriarkala samfundets hierarki. Gratulationen är skriven på finska. Vid den här tiden och ännu årtionden senare var den högsta ledningen i fabriken i Mänttä svenskspråkig, men arbetstagarna var i huvudsak finskspråkiga.

Adressen är målad för hand ovanpå en skiss som är gjord med blyertspenna. Dess första sida har dekorerats med ornament i toner av grönt, blått och guld. Färgämnena förändras visserligen under tidens lopp, så vi ser inte färger som motsvarar de alldeles ursprungliga. De botaniska motiven har man förenat med ett kugghjul och ett pappersark med de guldfärgade bokstäverna G.A.S., för att symbolisera pappersindustrin. På pappersarken sitter en mörk fågel med kraftig näbb, antagligen som en hänvisning till G.A.Serlachius-bolagets örn. Textens första bokstav, dess anfang, är sex rader hög och finns i sin egen röda ram. I sidans nedre vänstra hörn har avbildats en vas som svämmar över av blommor och kvistar, vilka reser sig till ett hjärta. Vid foten av vasen finns bokstäverna G och S och under den finns ett bildområde som påminner om draperat tyg, där siffran 40 står skriven. I övre högra hörnet på första sidan finns initialerna CV, av upphovspersonen som har förblivit anonym.

Adressens pärm av brunt läder har dekorerats med en liljetråd, som bildar en ram för pappersarken. I falsen finns en silkestråd med sina tofsar. Hälsningen har alltså samma element som motsvarande massprodukter i dagens värld. De unika handmålade adresserna var åtminstone i de så kallade bättre kretsarna ganska vanliga som festliga hälsningar i början av 1900-talet.

Milla Sinivuori-Hakanen
Forskare

Gratulationsadress till Gösta Serlachius, 1916, Gösta Serlachius konststiftelse.
Gratulationsadress till Gösta Serlachius, 1916, Gösta Serlachius konststiftelse.