Gör ett tryggt besök hos Serlachiusmuseerna

29.05.2020

Denna sida uppdateras för närvarande!

Välkommen att besöka vår fridfulla miljö, där onödiga människokontakter är lätt att undvika.Vi har många byggnader och stora skilda utrymmen. Därför rör sig våra gäster på ett stort område och rusningar bildas inte.

Vi har förberett oss för ditt besök på många olika sätt och vi skyddar både våra kunder och personalen. Vi fäster särskilt stor uppmärksamhet vid handhygienen och desinfektionsmedel finns på flera olika ställen runt museerna. Vi hjälper våra gäster att hålla tillräckliga skyddsavstånd, till exempel med annonseringar och infotexter.

På Serlachiusmuseernas alla kundytor: på diskar, handtag, handsladdar och i WC-utrymmena har gjorts en fotokatalysbeläggning som effektivt dödar olika slags mikrober.  Beläggningen utfördes av företaget Nanoksi Finland som använder sig av finländsk toppteknologi.

Vi önskar också att våra kunder för sin del ser till att bibehålla säkerhetsavståndet. Vi förutsätter att alla använder sig av ansiktsmask under sitt besök. Även vår personal har skyddat sig med antingen visir eller ansiktsmask. 

Vår restaurang iakttar begränsningen av sammankomster. Borden ställs också enligt skyddsavståndsrekommendationen.

Också i Serlachius-bussen är rengöringen förbättrad och handdesinfektionsmedel finns tillgängligt. Vi försöker även ordna större bussar för våra turer, så att passagerarna kan sitta glesare.