Erik Enroth, Café Colombia, 1971

Året 2017 är, förutom det självständiga Finlands, också bildkonstnär Erik Enroths (1917-1975) jubileumsår. Till Gösta Serlachius konststiftelses samling hör tre målningar av Enroth, Stilleben med höna och fiskar (1953), Spanskt frukttorg (1955) och Café Colombia som hör till konstnärens sena produktion.

Enroth föddes i Helsingfors, men flyttade till Tammerfors efter att ha gift sig med Sara Hildén år 1949, och återvände till huvudstadsregionen i början av 1960-talet efter att ha gift om sig. Enroth blev känd på den finländska konstarenan som en kubistisk expressionist som avbildade ofta kraftfulla motiv som ansågs som manliga, så som fabriksarbetare och djurkroppar som hängde i slakterier. Han blev ju även till och med kallad ”Tammerfors kraftkarl”.

Enroths produktion är emellertid mer mångfacetterad än den här karakteriseringen låter en förstå. Till konstnärens produktion hör flera blomsterstilleben och landskap än vad till den hör av någondera av de ovannämnda motiven. Också stilmässigt kan Enroth inte pressas in i ett eller två fack. Han prövade på olika stilriktningar på ett mycket fördomsfritt sätt, från lyrisk realism till informalism och konkretism. Viktiga förebilder för Enroth var till exempel Vincent van Gogh, Pablo Picasso och Henri Matisse.

Under 1960-talet började Enroths palett bli klarare, färgytorna förändrades till mer enhetliga och formerna till mer plastiska. Pop-konstens teman och bilder påverkade konstnären och han började också pröva på olika tekniker, så som sprejmålning. Förenandet av ett föreställande motiv med en icke-föreställande bakgrund förblev centralt i hans uttryck, men började få nya drag.

Å ena sidan bildmotiven som hänvisar till konstindustrin, å andra sidan de som är inspirerade av Matisses produktion, är en del av världen i hans målningar. Dessa nonfigurativa element integreras på ett naturligt sätt i den föreställande interiören genom att utforma sig till helheter som antyder borddukar, gardiner och tapeter, men som dock också samtidigt behandlar formens och färgens problematik.

I målningen Café Colombia finns en internationell stämning, förutom i namnet också i storstadssilhuetten som syns i bakgrunden från fönstret. Vid ett kafébord sitter en moderiktigt klädd kvinna med solglasögon på sig. Som modell för gestalten har konstnärens andra hustru Sinikka Enroth stått. Verket är målat samma år som Enroths flyttade från konstnärshuset på Nallestigen i Esbo till Tölö i Helsingfors.

Många av konstnärens målningar från 1970 -talet har målats med inspiration från Tölölandskapen, men ofta finns också influenser från Enroths många utlandsresor. Enroth reste från slutet av 1940 -talet ovanligt mycket jämfört med andra av den tidens finländska konstnärer. Speciellt Spanien var ett viktigt land för konstnären. 1959 gjorde Enroth en stipendieresa till USA, Canada och Mexico. Storstadslandskapet som syns från fönstret i Café Colombia torde också ha sin grund i den här resan.


Tomi Moisio
Forskare

Erik Enroth, Café Colombia, 1971
Erik Enroth, Café Colombia, 1971, akryl på hårdfiberskiva, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Hannu Miettinen.